Om de uitdagingen van de woningmarkt aan te kunnen is het van belang dat woningcorporaties de juiste mensen aan boord hebben en houden. Met onze assessments ondersteunen we woningcorporaties hierbij.

Iedere woningcorporatie en iedere vraag is uniek. Daarom gaan we samen met jou op zoek naar de best passende oplossing.

Wil je meer informatie over Assessments of een persoonlijk adviesgesprek?

Assessments brochure

Wil je meer informatie over Assessments of een persoonlijk adviesgesprek?

Assessments brochure

Eerdere ervaringen met assessments en woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol op de woningmarkt. Zo zijn ze onder andere verantwoordelijk voor het bouwen, beheren, verhuren en onderhouden van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Eén van hun kerntaken is het bouwen, renoveren en verduurzamen van sociale huurwoningen, zodat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

De heilige driehoek voor volkshuisvesting voor alle corporaties is investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. De verwachting is dat woningcorporaties hun opgave op deze drie punten niet volledig kunnen realiseren in de komende jaren. Er zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden.

Met het nieuwe kabinet is er ruimte gekomen voor corporaties om te investeren. Woningcorporaties oriënteren zich op wat de samenleving nodig heeft en van hen verwacht. Samen mét de bewoners werken zij aan de leefomgeving van een stad of dorp.

Onze ervaring binnen woningcorporaties

De afgelopen jaren hebben wij leiderschapsassessments, ontwikkelassessments en selectie-assessments uitgevoerd voor onder andere Staedion, Woonbron, Vestia, ZoWonen en Waterweg Wonen. Zij gebruiken onze assessments o.a. tijdens sollicitatieprocedures en om het ontwikkelpotentieel van teamleiders, adviseurs, contractmanagers, gebiedscoördinatoren, projectmanagers en vastgoedbeheerders te ontdekken. Is iemand in staat om door te groeien naar een andere rol? Wat zijn zijn/haar kwaliteiten en valkuilen en hoe ontwikkelbaar is hij of zij? Ook zetten we onze leiderschapsassessments in als externe en objectieve toetsing van nieuwe bestuurders.

Onze assessments

Leiderschapsassessment

Bij deze assessments krijgen we een goed beeld van iemands leidinggevende stijl en persoonlijkheid. Precies op dit snijvlak maken wij het verschil en zetten we in op intrinsieke gedragsveranderingen.

In de praktijk betekent dit dat we verder gaan dan het meten van competenties en vaardigheden. Is de deelnemer in staat om naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij of zij waarneemt? Wat heeft iemand al in huis en waar is ruimte voor groei? En hoe ontwikkelbaar is dat? Deze zoektocht biedt kans om door te dringen tot de kern en inzicht te krijgen in iemands talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Lees meer over het leiderschapsassessment > 

Ontwikkelassessment

Via een ontwikkelassessment krijg je een duidelijk beeld van de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van iemand binnen een bepaalde functie of organisatie. We creëren optimale omstandigheden om de potentie van jouw mensen inzichtelijk te maken en hun vermogen om zelf antwoorden te vinden te vergroten. De mens staat daarbij voorop, maar altijd in relatie tot de doelstellingen van jouw organisatie.

Combineer je het ontwikkelassessment met een selectie-assessment? Dan kunnen wij ook een geschiktheidsuitspraak doen.

Lees meer over het ontwikkelassessment > 

Selectie-assessment

Wil je zeker weten of iemand geschikt is voor een bepaalde functie? Wat mogelijke risico’s zijn in het functioneren? En of de sollicitant wel echt past bij wat jouw organisatie wil bijdragen aan de wereld? Na ons selectie-assessment heb je de antwoorden op deze belangrijke vragen.

Combineer je het selectie-assessment met een ontwikkelassessment? Dan kunnen wij ook een ontwikkeluitspraak doen.

Lees meer over het selectie- assessment > 

Voor o.a. de volgende woningcorporaties in Nederland mogen wij de Assessments verzorgen:

  • Staedion
  • Woonbron
  • Vestia
  • ZoWonen
  • Waterweg Wonen

Onze werkwijze

Uitdagende reis

Een assessment een examen? Niet bij ons. Wel: een uitdagende reis. Uiteraard hebben onze assessments een wetenschappelijke basis, maar belangrijker is de blik naar binnen met veel oog voor de ‘zachte’ kant. En hoe hartelijk we ook zijn; we schuwen de confrontatie niet. Uiteraard gaan we die altijd aan met een liefdevolle intentie, want het is de toon die de muziek maakt.

Stap 1: Maatwerk

Om het assessment te kunnen afstemmen op de individuele vraag en de specifieke kenmerken van een team of organisatie, willen we nogal wat van je weten. Waar staat de organisatie voor? Welke resultaten willen jullie bereiken? Wat voor mensen passen daarbij? In nauw overleg gaan we op zoek naar de antwoorden en vertalen we deze informatie naar een competentie- en persoonlijkheidsprofiel, de basis voor het samenstellen van het assessment. Anders gezegd: geen copy-paste, maar maatwerk.

Stap 2: Assessmentdag

Een assessment duurt meestal een dag en bestaat altijd uit een interview met een NIP-geregistreerde psycholoog, één of meerdere praktijkopdrachten (rollenspelen), intellectuele capaciteitentesten en COTAN­-gecertificeerde persoonlijkheidstesten. Door de combinatie van wetenschappelijke testen en de uitdagende interactie met onze adviseurs doen veel deelnemers direct een aantal toepasbare inzichten op en voelen ze zich verantwoordelijk voor de te nemen stappen.

Stap 3: Helder rapport

Na het assessment schrijven we een rapport in duidelijke taal. We bespreken de uitkomsten eerst met de deelnemer en sturen het na diens toestemming naar jou. Dankzij dit rapport krijg je een helder beeld van de mogelijkheden: bijvoorbeeld of je de juiste leidinggevende hebt gevonden voor een sleutelpositie, wat iemands ontwikkelingsmogelijkheden en vervolgstappen zijn, of hoe de deelnemer in de dagelijkse praktijk zal functioneren. Uiteraard nemen we na afloop contact op om te vragen of de rapportage naar wens is en of je nog vragen hebt.