Wat is een selectie assessment? Het is dé manier om de kans op een goede match te verhogen. Een onderbuikgevoel mag nooit leidend zijn in een selectieprocedure. Daarnaast mag alleen een cv ook niet het antwoord zijn op een vraag als: past deze persoon en zijn of haar kwaliteiten bij deze functie binnen deze organisatie? Een selectie assessment laat zien waar problemen kunnen ontstaan en waarom een kandidaat wel of niet geschikt is voor de functie. Kortom: het neemt eventuele twijfels weg. Het helpt bij het creëren van een écht goede match tussen kandidaat en organisatie. Tussen cv en vacature. En vooral ook: tussen mensen en mens.

Wil je meer informatie over Assessments of een persoonlijk adviesgesprek?

Assessments brochure

Wil je meer informatie over Assessments of een persoonlijk adviesgesprek?

Assessments brochure

Geen enkel selectie assessment is hetzelfde. Dat komt omdat geen enkele functie, organisatie óf mens hetzelfde is. Ieder selectie assessment wordt bij ons dus op maat gemaakt. Dat begint bij een goed gesprek over de doelen van het bedrijf. Want ook al staat bij vanHarte&Lingsma de mens centraal, het begint bij het vraagstuk van de organisatie.

Selectie assessments inzetten –waarom?

In de basis wil je met een selectie assessment antwoord krijgen op de vraag: is een kandidaat geschikt voor een functie? Het helpt dus om bij het aannemen van medewerkers op sleutelposities een assessment in te zetten. Een mismatch brengt immers veel (financiële) kosten met zich mee. De bedrijfskundige situaties waarin een selectie assessment ingezet kan worden lopen uiteen. Je kunt het bijvoorbeeld inzetten wanneer er door een reorganisatie nieuwe functies ontstaan. Om een goed beeld te krijgen, kunnen de huidige medewerkers een selectie assessment doen wanneer ze intern solliciteren. Hiermee garandeer je dat iedereen een eerlijke kans krijgt op de functie. Dat is fijn voor beide partijen. Blijkt een kandidaat namelijk niet geschikt, dan heb je als HR-manager houvast in een slechtnieuwsgesprek. Een selectie assessment geeft inzicht in de persoonlijkheid en competenties die iemand heeft. In het rapport staat helder en overzichtelijk of alles aansluit bij de eisen van de vacature en de cultuur van de organisatie. Desgewenst kan een selectie assessment gecombineerd worden met een ontwikkeladvies.

Selectie assessments bij vanHarte&Lingsma

Tijdens onze selectie assessments staren we ons niet blind op ronkende cv’s en uitmuntende cijfers, maar speuren we liever naar de werkelijke essentie: de mens. Wij maken het onzichtbare zichtbaar. Nieuwsgierig als we zijn, willen we ontdekken wie iemand echt is. Wat iemand echt wil. En waarom. Zodat jij op basis van een compleet mensbeeld zekerheid hebt over een optimale match tussen mens en functie. Door de onderscheidende combinatie van meten en coachen en onze persoonsgerichte aanpak is de herkenning en acceptatie van de resultaten groot.

Met behulp van de kennis en expertise die we door de jaren heen hebben opgedaan, weten we selectie assessments op een succesvolle manier af te stemmen op de doelen van de organisatie. Verder vinden we duidelijke communicatie – aan alle betrokkenen – een belangrijk aspect. Onze selectie assessments zijn maatwerk. Ben je benieuwd naar de kosten voor jouw selectie assessment(s)? Neem contact op met onze assessment adviseur Erika Zeulevoet voor meer informatie.

De stappen van een selectie assessment

Het selectie assessment van vanHarte&Lingsma bestaat uit de volgende drie stappen.

leiderschap assessment - Assessments - vanHarte&Lingsma

Stap 1 – Intake

We starten met een intake. Op basis hiervan maken we het selectie assessment op maat, zodat het past bij de doelen van de organisatie.

Ontwikkel assessment - Assessment - vanHarte&Lingsma

Stap 2 – De assessmentdag

Een selectie assessment duurt meestal een dag en bestaat altijd uit verschillende onderdelen. Onderdelen zijn een interview met een NIP-geregistreerde psycholoog, één of meerdere praktijkopdrachten (rollenspelen) en COTAN-gecertificeerde intellectuele capaciteitentesten. Voorafgaand aan de dag worden online persoonlijkheidstesten en een waardenvragenlijst ingevuld.

selectie assessment - Assessments - vanHarte&Lingsma

Stap 3 – Het assessmentrapport

Binnen vijf werkdagen na het selectie assessment bespreken we het rapport met de deelnemer en sturen het na diens toestemming naar de organisatie. Het rapport wordt altijd afgestemd op de doelen die uit de intake naar voren zijn gekomen.

assessments algemeen - Assessment - vanHarte&Lingsma

Meer weten over onze selectie assessments?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met onze Assessment adviseur Erika Zeulevoet. Zij is te bereiken op telefoonnummer 088 - 5560318.

Download de brochure

Mail met onze adviseur assessments