Wat voor leidinggevende wil jij zijn?

Als leidinggevende heb je een hoop verantwoordelijkheden. Dat zie ik bij die van mij, maar hoor dat ook van de leidinggevenden die ik ontmoet in mijn trainingen. Planning, budgetverantwoordelijkheid, tactische en strategische keuzes maken, beleid ontwerpen, vergaderingen leiden, personeelsgesprekken voeren, HR-beleid uitvoeren, etc. En bij iedere leidinggevende zie ik een andere “mix” van deze taken. Een veel gehoord geluid is echter wel “ik ben de hele dag aan het regelen”.

Wat is jouw daadwerkelijk rol? Wie wil jij eigenlijk zijn als leidinggevende? En wat wil jij in deze functie belangrijk maken? Deze vragen stellen we vaak in onze leiderschapstrainingen. In deze blog kan jij opzoek gaan naar jouw antwoord!

De drie petten

Het valt me op dat veel leidinggevenden tegen mij zeggen dat ze “er in gerold zijn”. Met andere woorden: de keuze om leidinggevende te worden, wordt regelmatig niet bewust gemaakt. “Het gaat nou eenmaal zo in ons bedrijf”.  Je bent goed in de inhoud, je neemt verantwoordelijkheden op je, je zet een extra stap en dan komt de functie van leidinggevende op je pad. En zelfs de leidinggevenden die wel bewust de keuze maken, omdat ze graag invloed willen uitoefenen en de verantwoordelijkheid willen dragen, weten niet altijd waar ze “ja” tegen zeggen. Ze nemen het takenpakket van de vorige over en gaan aan de slag.

Als je naar je taken en functie kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat je als leidinggevende 3 petten draagt. Die je afwisselend opzet.

Leiderspet

Als leider heb je en ontwikkel je een visie op de organisatie, op jouw team. Je onderzoekt wat je belangrijk vindt om aandacht te geven. Je hebt visie op je eigen ontwikkeling en staat regelmatig stil bij jouw functioneren. Als leider ben je bezig met jouw klant, met waar je als organisatie en afdeling/team “voor op de wereld bent gezet”. Deze visie is je kompas. Het geeft je richting voor de lange termijn.

Managerspet

Als manager stuur je op output, op resultaten, op procedures. Je bent oplossingsgericht en blust brandjes. Plannen, organiseren, besluiten nemen zijn belangrijke vaardigheden om te sturen op de korte termijn.

Coachpet

Als coach richt je je op de ontwikkeling van je medewerkers (en het team). Je kan coachen op inhoudelijke taken en ook op talentontwikkeling. Coachen richt zich op het zelfinzicht, zelfvertrouwen en eigenaarschap van je medewerkers te vergroten. Zodat medewerkers resultaten boeken maar ook betrokkenheid en zingeving ervaren. Dit vraagt dat je als leidinggevende vooral vragen stelt, geduld en vertrouwen hebt in de potentie van je medewerker.

Wat doe jij en wat wil jij?

Zet jij alle drie de petten met een regelmaat op? Als je een percentage zou moeten toebedelen aan deze drie rollen? Welke krijgt dan de meeste aandacht? Wat wordt van je verwacht? En is dat wat je wilt?

Ik hoor vaak dat de managerspet het meest wordt opgezet. Dat heet “de waan van de dag”. Een hele belangrijke pet. Je regelt en ontlast.

Afhankelijk van het wel of geen oog hebben voor strategische ontwikkelingen, de plek in de organisatie en de tijd die iemand er voor neemt zet een leidinggevende vaker of minder vaak de leiderspet op.

Anderen geven aan het lastig te vinden de coachpet op te zetten. Een leidinggevende voelt al snel het spanningsveld tussen op korte termijn sturen en op lange termijn vertrouwen geven. Met andere woorden “kan ik aandacht hebben voor de ontwikkeling, emoties en ambities van mijn medewerker? Iemand zijn of haar eigen weg laten zoeken en vinden, oor hebben voor angsten en wensen die wellicht invloed hebben op het behalen van resultaten? En uiteindelijk toch iemand aan het einde van het jaar beoordelen en de relatie goed houden?

Mijn antwoord is “ja”.

Samen leren, samen dragen, samen ontwikkelen

Een van de mooiste taken als leidinggevende vind ik het ondersteunen van de ontwikkeling van jouw medewerker als mens in zijn of haar rol. Het vraagt tijd, geduld en een visie. Samen leren, dat het werken aan en sturen op resultaten niet losstaat van ontwikkeling en motivatie. Samen dragen, dat je beide andere rollen en verantwoordelijkheden hebt. Samen mogen ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk voor de organisatie wanneer er steeds aandacht is voor ontwikkeling van het potentieel dat in mensen besloten ligt. Wanneer je steeds samen opzoek gaat naar wat nodig is in jouw organisatie, welke onderdeel is van een complexe en steeds veranderende maatschappij. Zo gaan medewerkers niet alleen doen wat van ze gevraagd wordt maar zien ook de meerwaarde die zij brengen in het waarmaken van de organisatiemissie.

Zet je vaak je managerspet op? Ben je daar goed in? En wil je de andere petten ook vaker opzetten? Dan is Coachend Leidinggeven wellicht een mooie training voor jou. Ontwikkel je coachvaardigheden en vorm je eigen unieke visie op jouw functie!

Photo by rawpixel.com from Pexels