Coachen zonder advies te geven

Ongevraagdadvies.nl. Die website had mijn moeder zelf kunnen beginnen. Ze heeft namelijk nogal snel de neiging om advies te geven. Als ik daar om vraag is dat natuurlijk zeer welkom, maar hoe goed bedoeld haar intenties ook zijn, ze doet het ook heel vaak ongevraagd. Met regelmaat betrap ik me er zelf ook op. Ik lijk toch meer op mijn moeder dan ik in dat opzicht zou willen. Het is aan de zijlijn ook zo makkelijk om te bedenken wat het beste is voor de ander. Als je zelf het leidend (of lijdend) voorwerp bent is het nog niet zo simpel en dan is gevraagd of ongevraagd advies vaak best helpend.

Vanuit diverse coachopleidingen weet ik inmiddels dat mensen het meest in beweging komen als ze zelf hun eigen antwoorden vormgeven. Dat geeft zelfvertrouwen. Scheelt mijzelf ook bakken met energie en teleurstelling als ze uiteindelijk toch niet mijn geweldige advies toepassen.

Steeds vaker krijg ik deelnemers in onze coachtraining met gerelateerde leervragen:

  • hoe blijf ik uit het oplossen/adviseren?
  • hoe word ik een ‘luie’ coach?
  • hoe zorg ik dat ik de ander aan het werk zet?
  • hoe ga ik om met het appél wat de ander op mij doet?
  • hoe begeleid ik collega’s en medewerkers op een coachende manier?

De huidige turbulente tijd vraagt van mensen en organisaties dat ze zich blijven ontwikkelen. Meer presteren en steeds betere kwaliteit leveren met minder mensen en middelen is een actueel thema in veel bedrijven. Door deze ontwikkeling groeit de vraag naar het toepassen van coaching in organisaties. En dus ook naar de vraag: hoe voer ik nu een goed coachgesprek? En vooral: hoe blijf ik daarbij uit de adviesrol?

Tweegesprek

Een coachgesprek is een bijzonder tweegesprek. Het doel is om iemand met behulp van vragen, samenvatten en concretiseren zicht te laten krijgen op de situatie of het probleem én op de mogelijke oplossingen. Vanuit dat inzicht en bewustzijn wordt aan de coachee gevraagd hoe deze zelf in beweging wil komen, nieuwe dingen kan uitproberen of mogelijke grenzen kan verleggen.
Coachen is dus niet adviseren of direct naar de oplossing toewerken. In een coachgesprek is het van belang vragen te stellen en te luisteren en er dan vooral op te vertrouwen dat de ander echt zelf weet wat voor hem of haar het beste is om te doen of te laten.

GROW

Makkelijker gezegd dan gedaan voor velen. Om jezelf hierbij te helpen kun je het 4 stappen model GROW eens uitproberen. Een gespreksstructuur die de ander aan het werk zet en jou zoveel mogelijk helpt om in de vraag-stand te blijven.
Het model ziet er als volgt uit:

Stap 1: Goal: Wat is het doel? Wat is de coachvraag? Wat is de vraag achter de vraag? Wat zou het je opleveren als je dit behaald hebt?

Stap 2: Reality: wat is de actuele situatie? Hoe gaat het nu? Wat doet de coachee nu, wat is wel /niet effectief? Wat heeft de coachee al ondernomen / geprobeerd? Zorg dat je hier zoveel mogelijk vragen stelt om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie.

Stap 3: Options: de verschillende mogelijkheden om iets aan de situatie te doen worden besproken. Welke stap, hoe klein ook, zou een goede eerste stap zijn gezien het doel? Mogelijkheden en keuzes worden door de coachee zelf bedacht en gemaakt.

Stap 4: Wrap-up: Samenvatten van de eerdere stappen en komen tot concrete plannen en afspraken. Wat gaat de coachee daadwerkelijk ondernemen, wanneer, hoe vaak, waar liggen de kansen en bedreigingen.

De essentie van het model is dat je als coach in de vraag-modus blijft. Dus niet antwoorden of oplossen maar steeds een vervolgvraag stellen.

Naast de 4 stappen helpt het ook om je te bedenken:

  • Als coach ben je niet verantwoordelijk voor de oplossing
  • Een goede coach is een ‘luie coach’
  • Wees tevreden met de oplossing waar de coachee mee komt ook al had jij een veel beter en mooier idee. Het gaat niet om jou, het gaat om de ander!!

Stuurlui

Een goed advies kruipt waar het niet gaan kan. Dus voel je ook vrij om zo nu en dan toch je briljante oplossing te spuien. We zijn geen heiligen. De beste stuurlui staan ten slotte toch aan wal.
…en de rest van de tijd stel je open vragen en ben je aan het luisteren, moeders zijn er immers al genoeg.

Wil je jezelf ontwikkelen als coach of coachend leidinggevende?