Voor en achter de laklaag van ons mens-zijn

Voorbij de oppervlakte van menselijk gedrag

Als assessment adviseur ontmoet ik soms deelnemers die moeite hebben om begrenzend te handelen. Wij komen regelmatig tot de conclusie dat zij loyale, dienstverlenende mensen zijn die bij anderen hun gevoel van eigenwaarde proberen te halen. Door voortdurend te presteren, te perfectioneren en te plezieren.

 

Drie weken geleden had ik een assessment met een manager die aangaf dat zij in lastige situaties een enorme drang voelde om zich te bewijzen. Vooral in het rollenspel was zij hard aan het werk om iets concreets voor de ander te betekenen. Hoewel haar intentie goed was, zagen de acteur en ik dat zij goed wilde presteren en dat zij op lastige momenten conflictvermijdend gedrag vertoonde. Tijdens het evaluatiemoment in het rollenspel constateerden wij dat zij zichzelf veel ‘ik moet-opdrachten’ gaf en dat ze het nodige te ontwikkelen heeft om daadwerkelijk assertief te zijn. Ze heeft op zowel vaardigheidsniveau (de voorkant), als op het gebied van persoonlijkheid en mens-zijn (de achterkant) een stap te maken.

 

De voorkant

De voorkant verwijst naar het concrete (competentie)gedrag dat we bij anderen waarnemen en de vaardigheden die ze gebruiken om invloed uit te oefenen. Wat doet iemand en wat zijn de effecten of resultaten van dat gedrag? Tijdens een assessment meten we dit gedrag herhaaldelijk en delen we onze bevindingen en kennis, met als doel de deelnemer een eerste inzicht en leermogelijkheden te bieden. Het geven van concrete handvatten tijdens het rollenspel en het trainen van gesprekstechnieken draagt bij aan het ontwikkelen en versterken van iemands beïnvloedingsvaardigheden. Vaak blijkt dat gedragsverandering niet lang standhoudt en mensen terugvallen op vertrouwde (gedrags)strategieën. Om dit patroon te doorbreken en een stap in de ontwikkeling te zetten, nodigen we deelnemers uit om ‘de achterkant’ te ontdekken. Wat vraagt op een dieper niveau aandacht? We willen ontdekken wat nodig is om de barrière te doorbreken en vanuit reflectie en bewustwording zicht te krijgen op iemands ware identiteit.

 

De laklaag openbreken

Om dit te kunnen doen, stimuleren wij mensen vanuit een coachende benadering om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Zodat zij zich bewust worden van (ineffectieve) patronen in hun denken, voelen en handelen. En onderzoeken we de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag. We stellen vragen over hun levensverhaal, opvoeding en de invloed van ouders, zodat deelnemers zich meer bewust worden van de oorsprong van hun (in)effectieve gedrag. Het is belangrijk dat er ruimte is om de emotionele impact hiervan te ervaren. Door middel van reflectie en inzichten kunnen ze verkennen wat er op een dieper niveau nodig is om effectieve gedragsverandering mogelijk te maken, gebaseerd op persoonlijke kernwaarden.

 

Jouw innerlijk bron

Om duurzame persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken, is het essentieel dat je niet alleen weet aan welke aspecten je kunt werken, maar ook begrijpt waar ze vandaan komen. Het gaat erom dat je je bewust bent van jouw innerlijke bron en wat je voedt als mens. Bij vanHarte&Lingsma richten we ons niet alleen op de vaardigheden die deelnemers nodig hebben, maar kijken we verder dan dat. We nodigen mensen uit om verbinding te maken met wie zij in de kern als mens zijn. Door deze aspecten met elkaar te verbinden, ontstaat er een kracht die mensen in staat stelt om zich voortdurend te ontwikkelen.

De eerder genoemde manager heeft ervaren dat haar opvoeding en de relatie met haar ouders hebben geleid tot het onderdrukken van haar behoeften, wat zich uit in conflictvermijdend gedrag in uitdagende werksituaties. Door te reflecteren op wat haar als mens kan voeden en door met minder angst haar verlangens en verwachtingen uit te spreken, heeft zij de eerste stap gezet in haar persoonlijke ontwikkeling. In een follow-upgesprek enkele dagen na het assessment, gaf ze aan dat ze de volgende stap heeft genomen. Samen met een professionele coach gaat zij aan de slag met haar persoonlijke ontwikkelthema.

 

Meer weten over onze Assessments?
Lees meer

Download de assessment brochure

Bert de Groot, Assessment psycholoog

Bert de Groot

Assessment psycholoog

“Verwondering is de eerste stap naar het opdoen van wijsheid en ontwikkeling.”