Media van de Maand – Mei

Het grotere plaatje.

Op de laatste dag van de maand deelt onze manager van de trainers, Danny van der Schoor, wat er in de afgelopen maand echt de moeite waard was om te lezen, te bekijken of je nog verder in te verdiepen.

Wat?

De wereld is aan verandering onderhevig. Ik merk dat mijn focus met name ligt op de middellange en korte termijn en op mijn directe omgeving. Gaan we weer kunnen trainen? Hoe is het met mijn familie? Kan ik weer een keer naar een festival? Dit artikel:‘Hongerpandemie dreigt: niet Corona zelf, maar gevolgen maken de meeste slachtoffers’. liet me pijnlijk zien hoe kortzichtig ik kan zijn in mijn nadenken over de gevolgen van deze corona tijd.

Waarom?

De reden waarom ik dit artikel met je wil delen is omdat het me zo confronteerde met de scope die ik in deze tijd, en wellicht überhaupt hanteer, zo dicht-bij-mijn-bed is. Bij H&L hebben we Liefde, Lef en Leiderschap als kernwaarden hoog in het vaandel staan. We zijn er op uit om de wereld met ons werk, liefdevoller achter te laten dan dat we haar aantroffen. Ik ben er ook van overtuigd dat we daar met onze manier van trainen, coachen en ondernemen inderdaad invloed op uitoefenen. Menselijk potentieel vergroten door ze meer leiderschap over hun eigen keuzes te laten ervaren en nemen gaat ook echt wel ergens over. Dat kan niet anders dan een positief vlinder-effect te hebben. Leiderschap kan je pas nemen over zaken als je ze ook kan waarnemen. En dit artikel geeft ons weer de kans om verder waar te nemen dan onze neus lang is.

Natuurlijk is het een groot leed als  je naasten in gevaar zijn of je ziet dat je eigen business, zoals je die kende aan het verdampen is. Dat vraagt alle hens aan dek. Maar toch…zijn we ook niet met elkaar verantwoordelijk voor de oplossing voor het schrijnende probleem van voedsel verdeling over de hele wereld? Bij ons een overschot aan voedsel en daar een tekort waardoor gezinnen honger lijden?

Voor wie?

Meer dan ooit is het voelbaar hoe juist samenwerken onze gezamenlijke kans van overleven en zelfs onze voorspoed,  kan bewerkstelligen. Meer dan ooit is een mondiale cohesie nodig om onze menselijkheid te gelde laten zijn. Niet het kleiner maken van onze wereld maar het openstellen voor mogelijkheden, samenwerking en creëren van inter-afhankelijkheid zal ons naar een volgende stap in onze ontwikkeling brengen. En dat begint bij waarnemen hoe klein of groot onze eigen individuele scope is.

Dus als je dit leest en je denkt met je werk of hoe je je dag ook indeelt, een relevante bijdrage te leveren en je hoopt op een mooiere, liefdevollere wereld voor jou en je naasten. Check dan je eigen scope op de wereld. Hoe open is- en hoe ver strekt die?