Hoog opgeleid? Overbelast!

De angst om te falen speelt hierbij een grote rol.  Dit blijkt uit onderzoek van Van Harte & Lingsma onder meer dan 500 hoger opgeleide Nederlanders.

Met name bij vrouwen is de druk op de werk-privé balans groot: 72 procent van hen gaat wel eens tot regelmatig over de grens, tegenover 59 procent van de mannen. Niet alleen zelf ervaren hoger opgeleiden Nederlanders een grote werkdruk: 43 procent van hen wordt wel eens tot regelmatig door de omgeving gewaarschuwd te letten op de werk-privé balans.

Gevoel van falen

Een reden voor het niet betrekken van de werkgever bij dit probleem is het gevoel van falen, vertelt Sandor Penninga, senior trainer en coach bij Van Harte & Lingsma. 37 procent geeft aan dit gevoel wel eens tot regelmatig te ervaren wanneer de werkdruk ter sprake wordt gebracht. Vooral vrouwen zijn bang de werkgever of zichzelf teleur te stellen: bijna de helft (46%) voelt soms tot regelmatig een gevoel van falen wanneer overbelasting aangekaart wordt, vier procent ervaart dit gevoel altijd bij het bespreken van overbelasting. “Dit mag geen belemmerende factor zijn,” vindt Sandor. Bij een goede werkrelatie kan overbelasting zowel door medewerker of door leidinggevende aangekaart worden. Gezamenlijk kan dan onderzocht worden waardoor de overbelasting wordt veroorzaakt en kunnen er passende maatregelen worden genomen om de belasting te verminderen of de belastbaarheid van de medewerker te vergroten en hiermee de balans te herstellen.”

Vrouwen: familie gaat vóór werk

Ondanks dat het voor veel hoger opgeleide werknemers lastig is om de werk-privé balans te bewaken, gaat bij hen niet alles voor het werk. Zo is slechts 31 procent bereid om tijd met de kinderen op te geven voor het werk. Ook mag het werk voor veel hoger opgeleide werknemers niet ten koste gaan van tijd met de partner (61%). Een schoon en opgeruimd huis wordt het makkelijkst aan de kant gezet voor het werk (78%). Opvallend is dat vrouwen minder bereid zijn tijd met overige familieleden op te geven voor hun werk dan mannen (68% versus 75%). Sandor: “Veel hoger opgeleiden gaan over hun eigen grenzen heen omdat ze veel zaken leuk vinden en zelf kansen aanpakken. Het is belangrijk om vanuit persoonlijk leiderschap te kiezen wat je belangrijk vindt en waar je dus ‘ja’ op zegt. Hiermee breng je focus aan in je werk en wordt voor jezelf en je omgeving duidelijker wat je grenzen zijn.”

Over het onderzoek
Het onderzoek naar grenzen aangeven op het werk is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma. Aan het onderzoek namen 533 werkende, hoogopgeleide (HBO+) respondenten deel van 20 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.