De kracht van waarachtig ontmoeten

Als assessment psycholoog staat in mijn werk altijd de mens centraal. Naast het meten van competentiegedrag en iemands cognitieve capaciteiten vinden wij het in onze assessments vooral belangrijk om deelnemers te zien voor wie zij daadwerkelijk als mens zijn. Om hier zicht op te krijgen, worden er hen vooraf persoonlijkheidsvragenlijsten en inspirerende, open vragen voorgelegd. En zij hebben op de dag zelf onder andere een gesprek met een psycholoog en met een acteur een rollenspel. Nu weten wij dat het ondergaan van een assessment spannend kan zijn. Voor sommigen is het de eerste keer of anderen hebben een negatieve ervaring bij een ander bureau opgedaan. Zo sprak ik vorige week een manager die twee jaar daarvoor het laatst genoemde had meegemaakt. Hij had die dag daar vooral testen gemaakt, een kort rollenspel gedaan en een formeel gesprek met een psycholoog gehad. Op basis van de uitkomsten toen, stelde hij zich in het begin van het assessment aanvankelijk wat terughoudend naar mij op.

Samen optrekken

Vaak wordt het doen van een assessment getypeerd als het ondergaan van een mentale exercitie. Er worden vragen gesteld en er moet inhoudelijk op worden geantwoord. Een assessment wordt waarachtig en krijgt kleur wanneer een ieder de ruimte en vrijheid voelt om te laten zien wie hij/zij is. Tijdens het assessment besteden wij daarom aandacht om in het contact verbinding te zoeken en in alle openheid elkaar echt te ontmoeten. Mijn collega’s en ik weten dat wij vanuit onze positie niet helemaal een gelijkwaardig positie innemen. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om ons ‘even-waardig’ op te stellen. Dus vanuit een oprecht belangstellende, niet-beoordelende houding een gesprek van mens tot mens aan te gaan. Dit vraagt van ons als assessment professionals ook dat wij richting deelnemers ‘gelijk oversteken’ en richting hen tevoorschijn komen. Door hierin gezamenlijk op te trekken en openheid van zaken te geven, ontstaat een zo gelijkwaardig mogelijke relatie en een ontmoeting van betekenis. Dat is regelmatig spannend, maar altijd waardevol.

Het onzichtbare zichtbaar

Tijdens het assessment besteden wij aandacht aan het stimuleren van zelfbewustwording bij deelnemers. Door coachende vragen te stellen, trachten wij vanuit een respectvolle benadering hen te bewegen om te reflecteren op wat hen in de weg staat om effectief gedrag in te zetten. Om dit te bewerkstelligen en de leerervaring te maximaliseren, staan we samen met de deelnemers stil bij wat er daadwerkelijk in en met hem/haar op dat moment gebeurt. In de praktijk staat het hoofd vaak aan, maar het gevoel en wat er in het lijf gebeurt wordt meestal genegeerd. Zodoende stimuleren wij hen op vier verschillende niveaus op zichzelf te reflecteren en te onderzoeken welke gedragspatronen belemmerend werken. Op fysiek niveau gaat het om waarnemen wat er in het lichaam gebeurt en hoe het lijf in de tijd en ruimte wordt ingezet. Op emotioneel niveau wordt onderzocht welke emoties (bang, blij, bedroefd en boos) worden ervaren en hoe het gevoel wordt geuit. Op mentaal niveau wordt gekeken naar hoe iemand denkt en wat iemands normen, waarden en (belemmerende) overtuigingen zijn. Tenslotte wordt op spiritueel niveau onderzocht wat iemand inspireert en hoe men betekenis geeft aan zaken.

Ontmoeting van betekenis

Wanneer mensen zicht hebben op wat onder de laklaag van hun mens-zijn zich afspeelt, kan vanuit persoonlijkheid leiderschap verantwoordelijkheid worden genomen om een eerste stap te nemen richting heling en ontwikkeling. Daarbij stelt het op bovengenoemde niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) de verbinding kunnen ervaren met jezelf, je in staat om vanuit authentiek leiderschap anderen op verschillende manieren te ontmoeten.

Door bovengenoemde manager informeel en open tegemoet te treden, voelde hij zich veilig genoeg om zichzelf te zijn. Daarnaast heeft onze oprecht nieuwsgierige contacthouding hem gestimuleerd om te laten zien wie hij daadwerkelijk als persoon is. De ervaringen en inzichten die hij in het assessment heeft opgedaan, hebben hem doen besluiten om zijn traject naar persoonlijk leiderschap te starten. Voor mijzelf heeft deze ontmoeting betekenis gehad, omdat ik de worstelingen van de desbetreffende deelnemer in relatie tot anderen bij mijzelf herken. Door mijn ervaringen te delen zoals bijvoorbeeld in dit blog, geef ik dit voor mijzelf ook weer een plek.

————

Dit blog is geschreven door onze assessment adviseur Bert de Groot. Klik hier om meer te lezen over onze assessments of maak kennis met onze trainingen

Bert de Groot, Assessment psycholoog

Bert de Groot

Assessment psycholoog

“Verwondering is de eerste stap naar het opdoen van wijsheid en ontwikkeling.”