De kracht van nieuwsgierigheid

Wat heeft je getriggerd om dit blog te lezen? Heeft de titel je daartoe aangezet? Is het de afbeelding die je over de streep heeft getrokken of is het beiden? Of ben je nieuwsgierig van aard en heb je behoefte om jouw kennis te verdiepen en te verrijken? Zelf ben ik geïnteresseerd in informatie die mijn zelfinzicht verrijkt, in wat mij drijft om dingen te doen en in wat er gevoelsmatig bij mijzelf en bij anderen gebeurt.

In mijn werk als Assessment adviseur nodig ik deelnemers uit om ook nieuwsgierig te zijn. Door zichzelf vragen te stellen over wat ze waarnemen of wat hen bezighoudt. Toch verschilt het per persoon in welke mate zij van deze uitnodiging gebruik maken. Waar de ene deelnemer tijdens een assessment veel vragen op mij en mijn collega’s afvuurt, neemt de andere verkregen informatie voor kennisgeving aan. Zo sprak ik laatst een ervaren teammanager die een zelfverzekerde indruk maakte en die niet zoveel in zelfontwikkeling had geïnvesteerd. Met de opmerking ‘Ik laat het wel op mij afkomen’ en door zich in het begin meer passief op te stellen, ontnam hij zich aanvankelijk kansen om zichzelf te verwonderen en zijn (zelf)kennis en persoonlijke groei te vergroten. In deze blog wil ik aandacht besteden aan de kracht van nieuwsgierigheid. Welke facetten heeft het? Wat kan nieuwsgierig zijn in de weg staan? Wat is er nodig om nieuwsgierigheid te ontwikkelen?

Facetten van nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de drang die je voelt om iets over iets nieuws te ontdekken of te voelen. Het feit dat wij ervaringen (informatie, gedrag en emoties) waarnemen, deze wegen en beoordelen en als wij het willen, de mogelijkheden gaan onderzoeken, maakt dat ieder mens in aanleg nieuwsgierig is ingesteld. Mensen die heel nieuwsgierig zijn hebben een levendige fantasie, een innerlijke waardering van kunst en zijn ontvankelijk voor hun eigen innerlijke gevoelens. Naar buiten toe staan zij open voor veranderingen en andere waarden en hebben zij een brede interesse in onderwerpen en ideeën[1]. De mate waarin men openstaat voor zaken die in iemands binnen- en buitenwereld plaatsvindt en in hoeverre men zich daadwerkelijk nieuwsgierig toont, varieert per persoon.

Twijfelaars en ‘de genoeg-weters’

Zo zijn er deelnemers die in hun persoonlijkheidsvragenlijst aangeven dat zij ‘open minded’ zijn en veel lezen, maar als het er op aankomt moeite hebben om vragen te stellen. De nieuwsgierige houding naar kennis beperkt zich tot lezen en niet tot interacteren. Vaak is dan de angst om dom gevonden te worden of om op te vallen reden dat zij twijfelen en op de achtergrond blijven. Daarnaast zijn er ook deelnemers die specialisten zijn en die de indruk wekken alles over hun vakgebied te weten. ‘Het weten’ is voor hen een soort houvast waaraan zij hun bestaansrecht, positie of status ontlenen. Door hier constant op terug te vallen en zich minder open te stellen voor andere inzichten en ervaringen (door bijvoorbeeld training en scholing), zorgen zij ervoor dat zij zich minder ontvankelijk tonen voor (zelf)ontwikkeling. Zij voeden als het ware hun nieuwsgierigheid niet meer, omdat zij denken het te weten of zich wellicht te oud voelen om nog iets anderen te leren. Zij blijven letterlijk en figuurlijk stilstaan.

Wees ‘open minded’

Het is goed om te weten dat nieuwsgierigheid veranderbaar is. Probeer je onderzoekend op te stellen door met oprechte aandacht actief en echt naar de ander te luisteren. Zoek collega’s of interessante gesprekspartners op en treedt hen niet oordelend, maar bevragend tegemoet. Stel daarbij veel open (‘wat’, ‘hoe’, ‘waar’, ‘waarom’, etc.) vragen en vraag vooral door. Probeer open te staan voor andere perspectieven en mogelijkheden en zoek naar nieuwe kennis en ervaringen. Treed met een open mindset en een nieuwsgierige (luister)houding jezelf en anderen tegemoet. Richt je daarbij niet alleen op het delen van inhoudelijke kennis, maar ook op zaken die met gevoelens en gedrag te maken hebben.

Nieuwsgierig zijn loont!

De bottom line is dat nieuwsgierigheid als bron dient voor persoonlijke en professionele groei. Naast dat het je zelfkennis oplevert en het je in staat stelt om betere keuzes te maken, zorgt het ook voor verbinding met jezelf en anderen. Oprechte nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat jouw innerlijke bron blijft stromen. Dat jouw blikveld wordt verruimd en het je inzicht geeft in het denken, voelen en handelen van jezelf én van anderen. Ook de bovengenoemde teammanager heeft dit tot op zekere hoogte mogen ervaren. Door hem uit te nodigen om te reflecteren op zichzelf door hier meerdere open vragen over te stellen (‘Wat maakt het dat je doet zoals je doet?’, ‘Waar heb je dat geleerd te doen?’ en ‘Hoe voelt dat voor jou?’) ging het deurtje van zijn nieuwsgierigheid meer open. Hierdoor nodigde hij zichzelf uit om in het assessment te investeren in zichzelf en om vanuit zelfkennis en verbinding echt een (her)nieuwe weg te vinden naar zijn bron voor persoonlijke groei.

 

[1]Bron: Hoekstra, H. & Fruyt de, F. (2014) Handeling Persoonlijkheidsvragenlijst NEO-PI-3.

 

——————–

Auteur
Geschreven door Bert de Groot – Assessment adviseur.

Ontdek onze assessments