Zelfleiderschap, een sleutel tot succes!

Toen zich onlangs weer zo’n opruimwoede van mij meester maakte, stuitte ik op een interview met basketbalcoach Ton Boot in het tijdschrift Nieuwe Leiders (nummer 3 uit 2010), het magazine voor waardenvolle leiders.
En daarmee toverde ik net dat item uit mijn voorraad rommel waar ikzelf om verlegen zat: het toeval. Om net daar tegenaan te lopen waar je op dat moment mee bezig bent.

In het interview zegt Boot: “Een van de belangrijkste kenmerken van een goed leider is dat hij zelfkennis en zelfkritiek heeft en dat is ook wel te ontwikkelen. De finale vraag is altijd: Wie coacht de coach? Het antwoord is: de coach zelf.”

In zijn boek Emotionele Intelligentie stelt Daniël Goleman de vraag: wat maakt dat sommige leiders doorgroeien tot hun volle potentieel en anderen niet? Het antwoord heeft alles te maken met zelf-leiderschap of, zoals in het citaat van Ton Boot, met voldoende zelfkennis en zelfkritiek. Om jezelf goed te kunnen leiden heb je informatie nodig over jezelf. Naast het nadenken over jezelf en het werpen van een frisse blik in de spiegel, is het van belang deze informatie ook te toetsen bij anderen. De grootste valkuil van leiders is dat zij hun eigen “pers” gaan geloven en daarmee de realiteit uit het oog verliezen, en dus zichzelf niet goed kunnen leiden daar waar nodig.

(Bege)leiden naar zelfleiderschap

Precies in deze vorm van leiderschapsontwikkeling vind ik de meeste voldoening in mijn werk. In de leergang Meesterschap in Leiderschap starten we hier. We begeleiden onze deelnemers in het vinden van hun diepere drijfveren en waarden. Wij geloven namelijk dat een goed leider zijn werk en leven hier vanuit vorm geeft. Ondertussen waken we ervoor dat die deelnemers dat niet alleen gaan doen. Een van de werkvormen die we hen aanreiken is het houden van een aantal diepte-interviews met mensen in hun directe omgeving. Daarbij adviseren we hen om nu juist diegenen te bevragen, die hen op verschillende manieren ervaren. Op deze manier zijn deelnemers in staat hun zelfbeeld te toetsen, daarop te reflecteren en zichzelf te evalueren. Dit laatste is geen doel op zich, maar middel om het juiste groei- en ontwikkelpad te kunnen bepalen.

We geven hen tien aandachtsgebieden mee. Niet elk onderdeel zal voor iedereen even relevant zijn, maar het helpt wel om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Deze aandachtsgebieden zijn:

  1. Hoe helder is jouw missie, jouw roeping en aanvaard jij die als jouw leiderschapsopdracht?
  2. Vanuit welke visie handel jij en is deze helder voor jouw omgeving?
  3. Hoeveel passie en plezier heb je in wat je doet?
  4. Heb je voldoende zicht op jouw eigen gekkigheden?
  5. Hoe belangrijk is jouw ego? Ben jij dat ego de baas?
  6. Ligt jouw focus op wat er mis kan gaan of op dat wat mogelijk is?
  7. Hoe hoog is jouw leef- en werktempo? Zou je dit als gezond bestempelen?
  8. Is er groei en ontwikkeling? Hoe gedisciplineerd werk je hieraan?
  9. Welke leiderschapsstijl hanteer je en hoe wordt deze ervaren?
  10. Hoe open staan jouw “senses” voor het bovennatuurlijke als bron van wijsheid en inzicht?

Ik geloof dat zelfleiderschap de sleutel is tot succes. En dat betekent niet alleen dat je meer rendement en meer profit haalt. Succes in dit verband gaat ook over zelfvertrouwen, het hebben van impact, meer voldoening hebben, welbevinden en geluk beleven.


Meer weten over de training Meesterschap in Leiderschap? Download hieronder meer informatie.