Week 3 – Welk gedrag helpt je verder?

Na terugkijken en stilstaan is het nu tijd om vooruit te blikken. Tijd voor actie. De goede-voornemens-plus. Als je iets nieuws wil – ergens mee stoppen of juist mee beginnen – helpt het als er een overwogen keuze achter zit. Met de wetenschap die je nu hebt, kan je met deze drie hulpmiddelen in 2017 écht waar gaan maken wat je wil veranderen. In dit artikel gaan we in op welk gedrag je verder helpt.

Mensen reageren niet zomaar willekeurig op elkaar. Er zijn vaste, logische patronen in het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar, het verloopt volgens een voorspelbare manier. Als je in 2017 anders wil overkomen of op een andere manier gezien wil worden, kan je dat – in termen van gedrag – redelijk eenvoudig beïnvloeden. Dat maakt het waarmaken van wat je wil makkelijker.

De gedragsdeskundige Timothy Leary onderzocht welke houding mensen aannemen in de interactie met elkaar. Hij constateerde dat een bepaald gedrag een bepaald ander gedrag uitlokt. De wisselwerkingen tussen gedragingen heeft hij vertaalt naar een bekend model: de Roos van Leary.

Wat kan je doen?

De Roos van Leary is eerder al beschreven in een blog van senior trainer Karin. Daarin staan ook een aantal vragen die je jezelf in het dagelijkse (werk)leven kan stellen. Als je hier een tijdje op focust, zal je zien dat je gedrag van anderen kan beïnvloeden. Hier lees je het blog