Week 2 – Kracht & Talent

Stilstand is achteruitgang. Of toch niet? Soms helpt stilstaan juist om daarna weer met meer vaart verder te gaan. Stilstaan geeft namelijk ruimte aan processen die in het dagelijkse leven geen kans krijgen. Zeker als je ‘actief stilstaat’. Dat klinkt paradoxaal, maar het kan. Deze week geven we weer drie onderwerpen, dit keer om bij stil te staan. Om te beginnen: wat is jouw kracht en wat is jouw talent?

Hoewel het niet echt in onze ‘maaiveld-cultuur’ zit, is er niks mis met stilstaan bij waar je goed in bent. Op basis van de inzichten uit het terugkijken, focus je je hierbij op al het positieve. Dat levert energie en vertrouwen op.

Kernkwaliteiten

Daniël Ofman gaat er in zijn kernkwaliteiten-model van uit dat ieder mens zo’n 7 kwaliteiten in huis heeft die je maken tot wie je bent. Ze zijn aangeboren, dus geen aangeleerde vaardigheden. Ofman zet de kernkwaliteiten in een kwadrant tegenover valkuilen, uitdagingen en allergieën. Door middel van deze kwadranten wordt duidelijk hoe jouw kwaliteiten je interactie met andere bepalen. Nuttig om bij stil te staan! Zo leer je waarschijnlijk het meest van degene waar je altijd zo allergisch op reageert…..

Wat kan je doen?

In deze animatie wordt het kernkwadranten-model verder uitgelegd.

 

Ook kan je meer lezen over het model in dit blog van trainer Myres.

Als je meer zicht hebt op de wisselwerking tussen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën, bekijk dan onderstaande lijst met kwaliteiten.

  • Welke past bij jou?
  • Herken je de combinatie met de valkuilen etc?
  • Kan je voorbeelden voor de geest halen waarin je interactie niet optimaal verliep nu je de combinaties ziet?
  • Maar vooral: sta stil bij je kwaliteiten!

De lijst

 

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief
Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig
Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid
Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren
Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief
Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact
Consequent Star Met alle winden meewaaien Flexibel
Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline
Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld
Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren
Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen
Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme
Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact
Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid
Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid
Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit
Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig
Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid
Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid
Gul Verkwistend Krenterig Verstandig
Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid
Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten
Krachtig Agressief Passief Terughoudend
Loyaliteit Slachtoffergevoel/ Onderdanigheid Hoogmoed/ Oneerlijkheid Zelfvertrouwen
Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit
Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit
Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen
Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert
Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig
Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid
Rust Traagheid Opgefokt Energiek
Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid
Verantwoordelijkheid nemen Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust
Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef
Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen
Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid
Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk
Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden
Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid
Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten