Week 1 – Vitaliteit

Of het nou door de winter, de feestdagen of de jaarwisseling komt, in de laatste weken van het jaar ontstaat de neiging om terug te kijken op de afgelopen tijd. Wat ging goed, wat kon beter? Hoe voelde je je, wat deed je en wat liet je? Bij de meeste mensen gebeurt dit bijna onbewust, alsof het vanzelf gaat. Deze eerste week bieden we je drie manieren die je kunnen helpen om wat structuur aan te brengen in het overzien van 2016. Dit tweede artikel gaat over de balans tussen draaglast en draagkracht.

Je hebt draagkracht en je hebt draaglast. De hoeveelheid die je kán dragen en de hoeveelheid die je móet dragen. Logischerwijs dient hier balans tussen te zijn. Niet per se 50-50, maar als het doorslaat naar één kant, word je daar niet beter van. Een goede balans zorgt ervoor dat je je aan het eind van de rit misschien wel moe, maar ook vitaal, fris, blij, gezond en voldaan voelt. Hoe heb jij dat in 2016 ervaren?

Als je weet waardoor je ‘stand hield’ en wat er écht teveel was, kan je stappen zetten om de balans weer terug te brengen.

In dit blog van trainer Esther Blenk lees je hier meer over.

Wat kan je doen?

Hieronder vind je voorbeelden van waar draaglast en -kracht uit bestaan. Ga voor jezelf na hoe je ‘scoort’ op beide. Beeld je daarbij een echte balans in, een weegschaal. Naar welke kant slaat die uit?

Waaruit bestaat draaglast?

Werk
• Hoge werkdruk
• Verstoorde relatie met leidinggevende
• Arbeidsinhoud
• Onzekerheid over de toekomst
• Reorganisatie

Privé
• Relatieproblemen
• Kinderen
• Verhuizing
• Sterfgevallen
• Geldproblemen
• Levensfase

Stressgevolgen lange termijn
• Ziekte, depressie

Waaruit bestaat draagkracht?

Levenshouding
• Vaardigheden
• Opvattingen
• Persoonlijke eigenschappen
• Fysieke gesteldheid

Sociale Steun
• Netwerk van familie en vrienden
• Stabiele thuissituatie
• Hulp vragen en aanvaarden

Regelmogelijkheden
• Zelf werkdruk kunnen regelen
• Tijd zelf kunnen indelen