Week 1 – Hoe ging je om met het oude jaar?

Of het nou door de winter, de feestdagen of de jaarwisseling komt, in de laatste weken van het jaar ontstaat de neiging om terug te kijken op de afgelopen tijd. Wat ging goed, wat kon beter? Hoe voelde je je, wat deed je en wat liet je? Bij de meeste mensen gebeurt dit bijna onbewust, alsof het vanzelf gaat. Deze eerste week bieden we je drie manieren die je kunnen helpen om wat structuur aan te brengen in het overzien van het afgelopen jaar. Om te beginnen: hoe ging je om met nieuwe dingen?

Hoe ben je omgegaan met nieuwe, spannende dingen? Heb je veel nagedacht? Experimenteerde je veel? Ging je meteen aan de slag?

Met behulp van het leerstijlen-model van Kolb krijg je inzicht in hoe je je opstelt als er iets nieuws op je pad komt. Met andere woorden: je komt erachter hoe je ‘leert’. Niet alleen het leren zoals in opleidingen of op school, maar leren van alles wat het leven je voorschotelt. Dit inzicht helpt je om in de toekomst anders (beter) om te gaan met nieuwe, spannende situaties. Want die komen er zeker.

Omgaan met nieuwe dingen is eigenlijk niets anders dan leren
David Kolb bestudeerde jarenlang het leerproces van mensen. Volgens Kolb leer je optimaal als je vier fasen in een cyclus doorloopt. Met ‘optimaal’ bedoelen we dan dat je het meeste leert van datgene wat je meemaakt. Die vier fasen zijn: ervaren, reflecteren, analyseren en experimenteren. Deze fasen sluiten op elkaar aan en hebben ieder hun eigen karakteristieken.

De vier fases in de leercyclus:

  1. We ervaren tekortkomingen in onze kennis en handelen.
  2. Vervolgens nemen we afstand, we reflecteren en observeren wat er precies aan schort.
  3. Deze observaties plaatsen we in een model of kader: we analyseren onze ervaringen en observaties tot een ‘wetmatigheid’ en zoeken naar oorzaken.
  4. Hieruit volgen conclusies en een actieplan dat in de praktijk moet worden getoetst door te experimenteren.

Het model van Kolb kent meerdere lagen. Naast de vier fasen zijn er dus de vier leerstijlen:
de dromer – de denker – de beslisser – de doener
Iedereen ontwikkelt tijdens zijn leven een zogenaamde ‘voorkeursleerstijl’. Deze leerstijl bepaalt hoe je met nieuwe situaties omgaat, problemen oplost en besluiten neemt. De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Het is wel zo dat de ene leerstijl vaak beter bij een bepaalde situatie past dan de andere.

Meer informatie over Kolb vind je in dit blog van trainer Myres.

Wat kan je doen?

Op deze pagina staat de Kolb-test. Door de test in te vullen (ca 5 minuten) wordt je voorkeursleerstijl bekend. Als je je uitslag hebt, sta dan stil bij deze vragen:

  • Herken je jezelf in voorkeursleerstijl als je terugdenkt aan situaties in het afgelopen jaar?
  • Denk je dat je die situaties anders had ervaren als je actief voor een andere leerstijl had gekozen?