Wat te doen met Het Nieuwe Werken?

De kern van Het Nieuwe Leidinggeven is dat vanuit gelijkwaardigheid geleerd en samengewerkt wordt. Daarvoor zijn leiders nodig die vanuit de interactie in plaats van de hierarchie of positiemacht sturen. Daarbij moet gestuurd worden op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Op die manier zullen medewerkers vanuit hun professionaliteit eigenaarschap ervaren voor hun eigen resultaten en hun ontwikkeling! Deze aanpak wordt behandeld in de training Coachend Leidinggeven.

Lees hieronder het eerder gepubliceerde artikel van senior coach en trainer Sandor Penninga in ‘Platform A’ over Het Nieuwe Werken.

Het nieuwe werken voor iedereen?

Grote bedrijven als Microsoft, Achmea en de Nederlandse Spoorwegen voeren het nieuwe werken (HNW) in. Meer dan 800.000 mensen bepalen al zelf wanneer, waar en hoe ze werken (een definitie van HNW). Hiermee is het een van de trends in managementland. Het lijkt voorbehouden aan hoogopgeleiden. Theoretisch is het echter goed voor iedereen, want een ieder die lekker in zijn vel zit, functioneert beter, is gelukkiger, slimmer, efficiënter en effectiever. Maar wat is HNW nu precies en als het voor iedereen goed is, waarom werkt iedereen dan nog niet zo?

Wat het is en hoe het eruit ziet, verschilt per bedrijf. Toch lijkt het flexibel werken (tijd en plaats onafhankelijk) het synoniem te zijn voor HNW. Er worden flexplekken gemaakt (scheelt kantoorruimte), medewerkers mogen thuiswerken (scheelt reistijd en reiskosten), leiderschap wordt aangepast (mensen aansturen op afstand) en klaar is Kees. HNW gaat echter om fundamentele nieuwe verhoudingen, waarin de nieuwe werknemer (DNWN) en den nieuwe werkgever (DNWG) elkaar in partnership faciliteren. De verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie, de nieuwe media spelen een belangrijke rol, net als het onderlinge professionele vertrouwen. Al deze vernieuwingen vragen van beide partijen een geheel ander denk- en gedragspatroon (cultuur).

Waarom werkt nog niet iedereen zo? Bij het invoeren van HNW worden meestal alleen de voordelen belicht. Dit roept achterdocht op , het zogenoemde addertje onder het gras. De nadelen worden nu ook bekend. Kinderen blijken onder andere de dupe te worden van het HNW. Zij moeten hun aandacht delen met het werk van hun ouders. Een ander gehoord nadeel is het gemis aan echt contact en het onderling verbonden voelen. Vooral de gezelligheid van de oude koffiekamer wordt dan gemist. Naast de kostenkant van HNW vraagt het HNW veel van iedereen. DNWG moet zich bewust zijn dat DNWN de organisatie maakt. Het hiërarchisch denken en leidinggeven moet daarom meer bescheiden, dienstbaar en gelijkwaardig worden. DNWN is immers business partner in plaats van productie werker waarover je ‘de baas’ speelt. De vergrijzing en ontgroening zorgt voor schaarste in jong talent. Om jong talent te trekken zal DNWG zijn best doen om aantrekkelijker te zijn en te blijven dan de concurrentie (branding, goede medewerkertevredenheid, Great Place To Work, personeelsbeleid).

HNW vraagt van DNWN de drive om de organisatie te verbeteren, te denken en handelen als eigen ondernemer. DNWN denkt zelf na over hoe organisatieverbetering te koppelen is aan eigen persoonlijke ontwikkeling, interesses, competenties, functieprofiel, (net)werk, klanten, zodat het werk energie geeft, inspirerend is en goed past bij hun persoonlijke profiel. Dat persoonlijke profiel staat via de nieuwe media continu zichtbaar en vindbaar online.

Werkgeven en werknemen wordt hiermee, voor meer dan alleen uren en salaris, een gelijkwaardige ruil van (ver)binden en boeien. De komende columns gaan over thema’s die raken aan HNW, het wel en wee van HNW in de dagelijkse praktijk.

Tips voor het nieuwe werken

1 Denk na DNWG en DNWN!

Wat is de meest waardevolle bijdrage die jij de arbeidsmarkt te bieden hebt? Gebruik het egelprincipe (Jim Collins):
a. wat doe jij met de meeste passie (energie)?
b. wat kun jij het allerbeste (kwaliteit)?
c. in welke vorm, product of dienst levert het genoeg op om van te leven?

2 Richting

Bovenstaande vragen geven richting aan je toekomstige werk. Als je de richting weet, wat heb je dan nu te veranderen (werkinhoud, -wijze, -plek) of te doen (actie)?

3 Kies

Kies een concrete actie die je doet, om dichter bij je verlangde werk te komen. Maak die afspraak, doe die opleiding, vraag je netwerk!