Waardering op de werkvloer

Met het onderzoek willen we laten zien dat iedere werknemer op zijn eigen manier kan werken aan (nog) meer geluk op de werkvloer. Dat is prettig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever: gelukkige werknemers zijn namelijk leergieriger, productiever en beter bestand tegen stress dan werknemers die minder goed in hun vel zitten op het werk. Hieronder de resultaten van het onderzoek.

Algemene resultaten

Waardering op de werkvloer:

 • 74,5% van de werknemers beoordeelt het gevoel gewaardeerd te worden op het werk met een 7 of hoger.
 • 7,2 % geeft een 9 of hoger.
 • 10,2 % geeft een onvoldoende.
 • Dertigers voelen zich het minst gewaardeerd op het werk (cijfer 6,8).
 • 60-plussers voelen zich het meest gewaardeerd op het werk (gemiddeld 7,8).

Het persbericht is in verschillende media terug te lezen, bekijk de publicaties op de volgende websites: IntermediairPW.nl, Managersonline.nl en Werken 2.0. Het persbericht over onderzoek ‘ Waarderend Leiderschap’ lees je op onzeFacebookpagina.

Heb je vragen? Laat het ons weten via Twitter of Facebook!


Opvallende uitkomsten

 • Credits krijgen van de leidinggevende voor eigen werk is voor mannen (23,6%) opvallend belangrijker dan voor vrouwen (16,9%).  Complimenten krijgen van de leidinggevende is voor vrouwen (62,1%) weer belangrijker dan voor mannen (46,2%).
 • Dat er naar de mening van de werknemer wordt geluisterd door de leidinggevende wordt naarmate men ouder wordt belangrijker (30’ers: 47,2%; 50’ers: 66,7%).
 • Salarisverhoging is voor oudere werknemers minder belangrijk dan voor jongere werknemers (werknemers jonger dan 30: 41,6 %; werknemers ouder dan 60: 21,4%)
 • Meer verantwoordelijkheid wordt steeds minder belangrijk naarmate men ouder wordt (werknemers jonger dan 30: 31,1%; 50’ers: 8,3%). Opvallend: van de 60-plussers geeft 28,6% aan dit belangrijk te vinden.
 • Ruimte om persoonlijke ambities en wensen op werkgebied te verwezenlijken is voor hoger opgeleiden (42%) belangrijker dan voor lager opgeleiden (25,9%). Dit geldt ook voor het krijgen van meer verantwoordelijkheid (23,3% versus 9,5 %).

De 10 belangrijke uitingen van waardering op de werkvloer

 1. Dat er naar de mening van de werknemer wordt geluisterd door de leidinggevende (55,8%)
 2. Complimenten krijgen van de leidinggevende voor eigen werk (53,5%)
 3. Een salarisverhoging (38,2%)
 4. Ruimte om persoonlijke ambities en wensen op werkgebied te verwezenlijken (36,2%)
 5. Complimenten van collega’s voor het werk (33,6%)
 6. Credits krijgen van de leidinggevende voor eigen werk (20,5%)
 7. Meer verantwoordelijkheid krijgen (18,8%)
 8. Het ontvangen van een bonus (13,4%)
 9. Het krijgen van promotie (10,1%)
 10. Iets anders (2,8%)

Persoonlijke ontwikkeling en beloning

 • 54,6% vindt dat hij de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op de gebieden die hem interesseren. Hoger opgeleiden (56,9%) krijgen hiervoor vaker de gelegenheid dan laag opgeleiden (44,3 %).
 • 65,1% vindt dat er ruimte is voor inbreng van nieuwe ideeën op de werkvloer. Hoe hoger men is opgeleid, hoe meer hiervoor de gelegenheid is.
 • 56,3% vindt dat zijn waarden aansluiten op die van de organisatie. Dit is voor 60 plussers opvallend vaak het geval (71,4%). Hoe hoger men is opgeleid, hoe vaker de persoonlijke waarden aansluiten op die van de organisatie.
 • Bijna de helft van de werknemers (47,5 %) vindt dat hij niet financieel wordt beloond voor zijn resultaten; 27,5 % vindt van wel.

66,6% hoort graag van zijn werkgever waar hij zich verder in moet ontwikkelen. Hoe ouder men wordt hoe minder men hier behoefte aan heeft. Hoe hoger men opgeleid is, hoe meer men hier behoefte aan heeft. Bijna de helft van de Nederlanders (49,4%) vindt dat zij door de leidinggevende gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Vrouwen (54,1%) hebben het gevoel meer gestimuleerd te worden door hun leidinggevende dan mannen (45,2%). De meeste werknemers (54,7%) vinden dat zij onvoldoende contactmoment en per jaar hebben om het functioneren te evalueren. Dit geldt met name voor werknemers jonger dan 30 (%).

69% van de werknemers vindt dat de leidinggevende hem als persoon waardeert. 57,6% vindt dat de leidinggevende hem ziet zoals hij is met oog voor het vermogen, de bekwaamheid en het talent van de werknemer. Vooral vrouwen zijn het met deze stelling eens (63,3% tegenover 52,9% van de mannen). Ook 60 plussers zijn het opvallend vaak eens met deze stelling (71,4%). Hoe hoger men is opgeleid, hoe vaker men het eens is met deze stelling.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar waardering op de werkvloer is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van Van Harte & Lingsma. Aan het onderzoek namen 524 werkende respondenten deel van 16 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. PanelWizard heeft het onderzoek online uitgevoerd in de periode van 14 t/m 24 oktober 2011.