Waardering is belangrijk!

Antwoord van Sandor:

Met meer op jezelf vertrouwen, los jij je klacht niet op. Ik ga je dan ook een oplossing geven aan de hand van situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard.

Een van de grootste misvattingen is dat zelfsturende teams geen leiding nodig hebben. Het is de taak van de leidinggevende om zowel het team als de individuen te managen, (bege)leiden en coachen naar zelfstandigheid en zelfsturing. Doel is dat medewerkers van het team eigenaar worden van hun eigen professionele ontwikkeling (leren) en van het halen van hun resultaten (resultaatgerichtheid). De leidinggevende heeft hiervoor de rollen van leider, manager en coach tot zijn beschikking. Bij een zelfsturend team vraagt de managerrol minder tijd en aandacht. Deze komt dan ten goede van de andere twee rollen.

Wat je kunt doen is het volgende: kies of je als individuele medewerker of met het team als geheel het gesprek met je leidinggevende wilt. Volg dan de onderstaande stappen:
Bepaal een taak waar je verantwoordelijk voor bent en je onzeker over voelt. Beantwoord dan de volgende twee vragen met ja of nee:

 1. Ben je gemotiveerd voor deze taak?
 2. Kun je deze taak zelfstandig goed uitvoeren = bekwaamheid?
  (bij teamkeuze, kies teamtaak en vervang je door jullie)

De combinatie van de antwoorden op de 2 vragen zeggen iets over de ’taakvolwassenheid’. In het model van Hersey en Blanchard wordt dit aangeduid met de M van majurity. Dit is een combinatie van motivatie en taakbekwaamheid.
Er zijn vier niveaus. De M4 medeweker heeft de hoogste taakvolwassenheid (zelfsturing). Bij M1 tot M4 medewerker horen de passende leidinggevende stijlen S1-S4, waardoor medewerkers tot zelfstandigheid en zelfsturing komen, zich vertrouwd, gewaardeerd voelen en beter hun resultaten halen.

Terug naar de vragen. Hieronder de 4 mogelijke antwoordcombinaties, met de bijbehorende ‘M’ 

 • ja-nee: M1
 • nee-nee: M2
 • nee- ja: M3
 • ja-ja: M4

Hieronder worden de leiderschapsstijlen beschreven die passen bij de overeenkomstige M:

 • S1 Weinig persoonlijke begeleiding, veel directieve taaksturing: geven van instructies en opdrachten. (ja-nee)
 • S2 Veel persoonlijke begeleiding, veel directieve taaksturing: motiveren, uitleg, argumenten over het hoe en waarom. (nee-nee)
 • S3 Veel persoonlijke begeleiding, weinig directieve taaksturing: vertrouwen geven, medewerker zodanig coachen dat deze stap voor stap succeservaringen heeft. (nee-ja)
 • S4 weinig persoonlijke begeleiding, weinig directieve taaksturing: loslaten, uitdagende taken delegeren. (ja-ja)

Nu kun je voor de gekozen taak je M-niveau bepalen en kijken of je leidinggevende de bijpassende S-stijl van leidinggeven hanteert. Zo niet, dan heb je vanuit dit model een mooie ingang om gerichte feedback te geven en aan te geven wat je van je leidinggevende verwacht.

Succes!