Vrouwelijk leiderschap, bestaat dat?

“Vrouwelijk Leiderschap is slechts een term voor managementspeakbingo”

Ik denk dat deze stelling een grote miskenning inhoud voor wat Vrouwelijk Leiderschap brengt. Niet alleen dat een goede numerieke balans tussen vrouwen en mannen in de top van een organisatie bewezen betere resultaten brengt, nee, nog belangrijker is het feit dat de veranderingen in onze samenleving vragen verder te gaan dan een leiderschap dat uitgaat van ‘kennis’ en ‘het hoofd’.

Steeds meer wordt gevraagd om hoofd en hart met elkaar te verbinden en naast de intellectuele discussie en de logica ook plaats te maken voor de met gevoel gevoerde dialoog, waarbij er ruimte is voor wijsheid en verbinding. Eigenschappen die we normaal gesproken als vrouwelijk betitelen.
Nu en in de toekomst hebben we daar een enorme behoefte aan en het valt te hopen dat die eigenschappen, dat Vrouwelijk Leiderschap, ook tot de mannelijke leiders in onze samenleving zullen doordringen!

 

 


Afkomstig van de site van Talent naar de top. Hier lees je meer over het initiatief voor meer vrouwen naar de top.