Vrijheid en verbondenheid

Geschreven door Bert de Groot

Als assessment adviseur vraag ik managers tijdens een assessment vaak wat hen als mens en als leidinggevende typeert. Regelmatig krijg ik dan te horen dat zij zich op de werkvloer als ‘een verbinder’ profileren. Dat zij graag met anderen samenwerken en mensen van verschillende disciplines bij elkaar brengen. Vanuit goede intenties worden contacten aangegaan, informatie gedeeld en (werk)relaties onderhouden. Zo sprak ik laatst een manager die vertelde dat zij vooral op een coachende, mensgerichte wijze leiding gaf aan haar team. In het interview en vooral het rollenspel zagen wij dat zij geleerd had een luisterende houding aan te nemen en om begrip en waardering te tonen. Hoewel zij investeerde in het aangaan van relaties, werd zichtbaar dat het haar moeite kostte om zich ‘echt’ met de acteur te verbinden. Natuurlijk beseffen wij dat deelnemers in een fictieve situatie geplaatst worden met iemand die zij niet goed kennen. Tegelijkertijd nodigen wij hen uit om vooral zichzelf te blijven en te zijn. Dus om zich vrij te voelen om verbinding met zichzelf en de ander te maken. Toch zien wij dat in lastige (gespreks)situaties het deelnemers soms moeite kost om positie in te nemen en uit te spreken wat zij gevoelsmatig ervaren en hoe zij zich daartoe tot anderen verhouden. De angst om zichzelf te verliezen of door anderen als zwak te worden beoordeeld (‘Als ik echt zeg wat ik voel dan…’), kan hen dan in de weg staan om zich in een gesprek kwetsbaar op te stellen en vanuit een emotionele verbinding relaties aan te gaan.

Gebonden zijn

In plaats van echt vrij te zijn en de confrontatie met zichzelf en de ander aan te gaan, stellen mensen zich afhankelijk op. Door doelgericht te werk te gaan, neemt men de verantwoordelijkheid op zich om in de samenwerking zaken vlot op te pakken. Er ontstaat dan alleen een situatie waarin niet zozeer vanuit verbondenheid, maar juist vanuit gebondenheid wordt gehandeld. Men voelt de noodzaak om wat er speelt ‘snel te willen fixen’. Het tempo gaat omhoog, er vindt een korte discussie plaats en er worden vlot oplossingen aangedragen. Hoewel keuzes worden gemaakt en zaken binnen de samenwerking in gang worden gezet, is er vanwege de afhankelijke en conflictvermijdende opstelling, van echte verbinding weinig sprake. Dat vraagt namelijk om het hebben van lef om autonoom te zijn. Dus ondanks de angst in lastige situaties onafhankelijke, intrinsiek gedreven keuzes durven maken.

Autonoom zijn

Om dit te kunnen, is het allereerst belangrijk dat je in staat bent om met jouw aandacht van buiten naar binnen te gaan. Dus door het stellen van verdiepende, reflectieve vragen terug kunnen gaan naar jouw innerlijke bron, de kern van wie jij in essentie als mens met al je persoonlijke waarden bent. Verder vraagt het om het hebben van lef om jezelf de permissie te geven om bij het gevoel van ongemak of daar waar het in jezelf of bij de ander schuurt te blijven. Dus dat je ruimte voor jezelf weet te creëren om gevoelsmatig te doorleven of te onderzoeken wat er in en met jou of de ander gebeurt. Dat je door al jouw zintuigen in te zetten door jouw eigen laklaag en die van de ander kan prikken en vanuit een oprechte, open en nieuwsgierige contacthouding mensen probeert te zien voor wie zij daadwerkelijk zijn. Dat het je lukt om vanuit verbondenheid in het hier-en-nu er ‘te zijn’ en vanuit die hoedanigheid, autonoom bent en vrij van angst durft te denken, te voelen en te handelen.

Paradox

De behoefte om als mens vrij te willen zijn en tegelijkertijd ook ergens bij te willen horen, maakt dat de begrippen vrijheid en verbondenheid naast elkaar kunnen bestaan. In die zin zijn het geen tegenstrijdige waarden, maar is het juist nodig om beiden te omarmen. Dus het vrij van angst kunnen zijn om verbinding te zoeken met jezelf en om intieme relaties aan te gaan met anderen. Dit helpt je om op basis van jouw kernwaarden, autonome keuzes te durven maken en vanuit het aangaan van intieme relaties als authentiek mens en leider verder te groeien.

Ook de bovengenoemde manager heeft tijdens het assessment hierin haar eerste ontwikkelstappen gezet. Zo kon zij uitproberen om allereerst stil te staan bij wat er bij haar speelde en daarna, na enig aarzelen, dat in gesprek te brengen. Na enige oefening merkte zij op hoeveel ruimte het opleverde om vanuit verkregen verbinding en vanuit haar autonome positie en beleving, meer impact te genereren. Niet alleen voor het resultaat, maar ook voor haar zelf en de ander!

 

Wil je kennismaken met onze assessments? Download hieronder de Assessment brochure.

Download bijlage

{{ currentTab.tab_naam }}


{{ field.naam }} *

    {{ name }}{{ field.naam }}

{{ field.omschrijving }}

Vorige

Je gegevens worden verstuurd. Even geduld alstublieft...