Verwachtingen – deel 2

In mijn eerste blog over verwachtingen creëerde ik met de laatste zin een verwachting, in ieder geval bij mezelf: dat deel 2 zou komen. Niet wetende wat ik nog meer over het onderwerp zou kunnen schrijven, besefte ik dat ik de verwachting volledig zelf had gecreëerd en daar nu aan ‘moest’ voldoen. En ziehier het onderwerp van dit blog: Verwachtingen: hoe manage je ze effectief?

Om die vraag te beantwoorden kijken we eerst naar wat er achter of onder een verwachting zit. Vaak gaat het over een behoefte of wens die je ingelost wil hebben. Je wil bijvoorbeeld duidelijkheid over een project, daar stel je een vraag over en je verwacht een helder antwoord. Of je delegeert een taak en verwacht dat de ander de taak uitvoert. Maar… de praktijk is weerbarstig en aan verwachtingen wordt niet altijd voldaan. Tijd om ze te managen.

Verwachtingsmanagement

Bij verwachtingsmanagement is het goed om een onderscheid te maken tussen wat je van jezelf verwacht, van de ander, maar zeker ook wat je denkt dat de ander van jou verwacht.

Jezelf
Hoge verwachtingen van jezelf hebben, kritisch op jezelf zijn als je er niet aan voldoet, ontevreden zijn, ook als je er wel aan voldoet. Herkenbaar? Hoe manage jij je eigen verwachtingen? Zijn het verwachtingen die echt van jezelf zijn of zijn het opgelegde verwachtingen van de buitenwereld? Wat gebeurt er als je er niet aan voldoet?

De ander
Wat verwacht je van de ander vergeleken met wat je van jezelf verwacht? Zijn er veel verschillen? Als je dit onderzoekt, blijkt vaak dat je je eigen verwachtingen op de ander projecteert. Als je weleens zoiets denkt als ‘dat hoort toch zo? Dat snapt toch iedereen? Ik heb het toch 10x gezegd?’  dan weet je wat ik bedoel… Mag je van de ander verwachten wat je van jezelf verwacht? Of heb je te accepteren dat andere mensen echt anders zijn?

Wat je denkt dat de ander van jou verwacht
Als je niet hebt gecheckt wat de ander echt van je verwacht, blijft het bij een aanname. Helaas is het zo dat aannames vaak niet kloppen. Je bent in zo’n geval aan het denken voor de ander, wat niet alleen veel tijd en energie kost, maar ook nog de nodige misverstanden kan opleveren. Bovendien ga je misschien zaken oppakken die helemaal niet van je verwacht worden! Maar die je feitelijk van jezelf verwacht.

‘De ander’ kan overigens ook de hele (ingebeelde) maatschappij zijn. Meer dan ooit leven we in een prestatie-maatschappij waarin alles meetbaar, beheersbaar, veranderbaar, snel, flexibel…moet zijn. Dat wordt van ons verwacht door ‘de’ maatschappij. Als je bij een verwachting eerlijk kunt kijken of het echt van je verwacht wordt of dat je het eigenlijk zelf doet en dan kiezen of je het ook werkelijk wilt, creëer je een stukje meer vrijheid.

Tips

Effectief verwachtingsmanagement is niet makkelijk. Je komt jezelf, de ander tegen, in een complexe en veranderende context. Een paar tips:

  • Onderzoek je verwachtingen (zijn ze bv realistisch), zowel die van jezelf als van de ander;
  • Maak ze concreet: spreek ze uit en check hoe die van de ander zijn;
  • Als je met iemand gaat samenwerken: maak zo helder mogelijke afspraken: spreek je vragen, wensen en verwachtingen uit.
  • Stuur bij als het nodig is, liefst zo vroeg mogelijk in het proces!

En om af te sluiten met een zuiver stuk verwachtingsmanagement: dit was deel 2, deel  3 komt er niet! Maar lees gerust zo vaak als je wil delen 1 en 2 terug, want inzicht is geen moment, maar een proces: wellicht dat op een ander moment een en ander helder wordt.