Veranderingen en constanten

Ze gaat bijvoorbeeld haar beste vriendinnetje zo missen. En daarbij kwam dan ook nog dat haar beste vriendinnetje zelf ook nog aan ‘t veranderen is (dit is mijn dochters visie). ‘Ze begrijpt me vaak niet meer, omdat ze soms zo jong blijft!’. En dan ook al die andere veranderingen die meisjes van 11 doormaken. Al met al wel erg veel transities voor mijn lieve, kleine dochter.

Ik, of eigenlijk mijn vrouw, vertelde haar dat alles in het leven verandert. En dat dat soms met verdriet gepaard gaat. En we beloofden haar dat wij altijd van haar zullen blijven houden. Ondanks alle veranderingen die er nog gaan komen. En dat, net zoals wij van haar blijven houden, zij ook altijd van de tijd met haar beste vriendinnetje kan blijven houden. Ook al is hun vriendschap aan veranderingen onderhevig, zo zeiden we, ze kan altijd waarderen wat ze wèl met elkaar hebben. Na dat gehoord te hebben, vroeg ze ons of het ok was om nog even met haar vriendinnetje te bellen. En zo belde mijn lieve snikkende dochter, op zondagavond (net iets te laat om te bellen eigenlijk), haar vriendinnetje op om haar te zeggen dat ze het toch fijn vind dat ze beste vriendinnen zijn, dat ze verdrietig is omdat ze elkaar volgend jaar niet meer gaan zien èn om haar te vragen om morgen met haar Petshops (eigenlijk voor kleine meisjes) te gaan spelen. Haar vriendinnetje liet mijn dochter beloven niet meer te huilen en ging in op de uitnodiging. En zo geschiedde.

Wat ik zo mooi vind aan dat moment met mijn dochter is dat ze enerzijds angst en verdriet ervoer bij de realisatie dat ‘alles verandert’, maar tegelijkertijd iets bij zichzelf kon ontdekken wat belangrijk en blijvend is. Ze was in staat om bij zichzelf te ontdekken dat ze woorden kon geven aan wat ze waardevol vindt in de relaties met anderen. Dat zegt veel over wat voor mooi en liefdevol mens mijn dochter is. Dat zegt iets over de onveranderbare kern of bron waarvan uit ze de wereld tegemoet kan treden.

Het is ook dat als we vanuit die kern de wereld tegemoet treden we maximaal een positieve invloed hebben op onszelf en de wereld om ons heen. Daar hebben we dan veel woorden en labels voor: je zit in je flow, staat in je kracht, werkt vanuit je talent. Dat kan dus ook snikkend aan de telefoon.

Het punt wat ik wil maken is dat de wereld inderdaad in constante verandering is. En dat de neiging zich snel opdringt om daar angstig of verdrietig op te reageren. En dat het juist dán zo belangrijk is om te weten wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt. Alleen zo hebben we invloed op onszelf en de wereld om ons heen die mogelijk mooie, nieuwe dingen creëert.

Dat is nou precies wat ons werk inhoudt. We willen weten wie je bent, wat je wilt en waar je voor staat. Zodat jij daar woorden aan kan geven en meer invloed op deze constant veranderende wereld krijgt.