Bertie van der Heijdt over Leidinggeven aan verandering

Dat hij tijdens de training niet een paar trucjes zou leren, wist Bertie van der Heijdt al. Al eerder volgde hij bij Van Harte & Lingsma de KIM-leiderschapstraining. ‘Daar ging ik op zoek naar mijn drijfveren en waarden, dat heeft me veel helderheid gebracht.’ Om zijn team goed te kunnen begeleiden, volgde hij onlangs de training ‘Leidinggeven aan Verandering’ bij Van Harte & Lingsma. ‘We kregen instrumenten over bijvoorbeeld coalitievorming aangereikt, maar ook nu was de spiegel die ik voorgehouden kreeg, het belangrijkste.’

Ik sta meer open voor anderen

Zo ontdekte Van der Heijdt tijdens rollenspellen en coaching gesprekken dat hij in contact met anderen vaak uitgaat van zijn eigen overtuiging. ‘Daardoor zag ik niet welke waarde een opmerking van een ander had. Ik leerde meer openstaan, anderen de ruimte geven voor hun visie en verhaal. Dat maakt verandering makkelijker.’ Dankzij het onderlinge respect in de groep durfde hij zich kwetsbaar op te stellen en het achterste van zijn tong te laten zien. ‘Daar speelde de coach een belangrijke rol in, er werd niet om de hete brij heen gedraaid.’ Tijdens intervisiebijeenkomsten ontving Van der Heijdt waardevolle feedback van andere deelnemers. ‘Als ik teveel vastzat in mijn eigen oordeel, attendeerden zij mij daarop.’

Levendiger

Tijdens de opleiding kreeg Van der Heijdt de mogelijkheid om een carrière stap te maken, zijn trainer Myriam Emmen hielp hem zichzelf steviger neer te zetten. ‘Ik leerde meer geloven in mezelf, en uit te stralen dat ik op die plek hoorde.’ Ook ontdekte hij dat zijn natuurlijke neiging om advocaat van de duivel te spelen, de andere kant van de medaille te benoemen, niet altijd verstandig was. ‘Zo kan ik teveel twijfel zaaien en de nadruk meer op problemen dan op kansen leggen. Eventuele hobbels zijn vaak prima gaandeweg op te lossen. Dat zijn waardevolle lessen geweest.’

Verrassen

Sinds de training laat de teamleider meer aan het toeval over. ‘Ik timmer een presentatie niet meer dicht uit angst om met mijn mond vol tanden te staan, maar laat me meer verrassen. Bijeenkomsten worden levendiger als ik minder controle uitoefen, medewerkers doen veel actiever mee.’

 

Ontdek Leidinggeven aan verandering