Sascha van Meer, programmamanager Landal over ontwikkelassessment

Als opdrachtgever en deelnemer ervaart Sascha van Meer (38) vanuit meerdere perspectieven het traject van een ontwikkelassessment. Dankzij deze unieke dubbelrol heeft ze goed zicht gekregen op de werkwijze van Van Harte & Lingsma. ‘Ze maken waar wat ze aan de voorkant beloven’.

‘Sinds 2018 ben ik als Programmamanager Coachplatform bij Landal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een interne opleiding, waarin we medewerkers opleiden tot basiscoach binnen Landal. Om deze rol te kunnen uitoefenen, moet de kandidaat over verschillende competenties beschikken. Bij de start van dit project leek het ons daarom een goed idee om de eerste zes deelnemers aan deze opleiding een ontwikkelingsassessment te laten afleggen.’

Maatwerk
‘Wat moeten onze mensen kunnen aan het eind van de rit? Wat leren we ze? Waar staan ze nu? Dat waren belangrijke vragen. We zagen een ontwikkelingsassessment als een mooie kans om een nulmeting uit te voeren én om de gevraagde competenties te toetsen. Alleen: hoe stel je zo’n assessment samen? Daar kon Van Harte & Lingsma met al hun ervaring en deskundigheid goed bij helpen. Hun experts adviseerden ons en leverden op basis van onze input hoog niveau maatwerk af. De samenwerking verliep heel goed, waardoor het traject volledig was toegespitst op onze wensen.’

Menselijk
‘Voor alle zes de medewerkers was het de eerste keer dat ze een assessment aflegden. Best spannend dus. Ik volgde ook het assessment om het traject als deelnemer te ervaren. Dat traject verliep op een fijne, menselijke manier. We kregen een warm welkom en werden een-op-een begeleid. De trainers stelden je vóór en tijdens de oefeningen op je gemak en namen ook alle tijd om zaken duidelijk uit te leggen. Aan deze hartelijkheid hield ik, net als de andere deelnemers, een goed gevoel over.’

Fantastisch rapport
‘Ook inhoudelijk kijk ik zeer positief terug op het assessment. De feedback die ik al tijdens het rollenspel kreeg van de trainingsacteur en de psycholoog raakte bijvoorbeeld precies de kern. Een week later kwam ik terug om alle resultaten persoonlijk te bespreken. Dit gebeurde aan de hand van een fantastisch geschreven rapport; heel professioneel en herkenbaar. De andere deelnemers hadden dezelfde ervaringen. Zij vonden het rapport heel bruikbaar en konden de uitkomsten omzetten naar persoonlijke leerdoelen.’

Resultaten
‘Met dit ontwikkelassessment heeft Van Harte & Lingsma echt waargemaakt wat ze vooraf beloofden en hebben we de resultaten bereikt waarnaar we op zoek waren. Na het assessment startten de medewerkers weliswaar met dezelfde opleiding, maar konden ze toch aan de slag met hun individuele aandachtspunten. Daarnaast hadden zij – en wij als opleiders – een beter beeld van hun kwaliteiten. Ik ben dan ook heel positief over Van Harte & Lingsma en zou ze zo weer inschakelen.’

Sascha is Programmamanager Landal Coachplatform bij Landal GreenParks