Jacq Theunissen over de KIG: Communicatie, Interactie en Gesprekstechnieken

“De reden dat ik de KIG-training heb gevolgd, heeft direct te maken met een zware periode die daar aan vooraf ging. In die tijd stapelde het werk zich op en kreeg ik te maken met vervelende privégebeurtenissen. Ik dacht dat ik het allemaal wel aankon, maar door alles bij elkaar zakte ik toch door het ijs. Ik had een burn-out. Gelukkig kon ik eenmaal hersteld terugkomen op mijn eigen afdeling. Gezien mijn voorgeschiedenis had ik me voorgenomen om me anders te gedragen. Zo wilde ik beter mijn grenzen aangeven, meer communicatiestijlen gebruiken, daadkrachtiger acteren tijdens gesprekken en de verantwoordelijkheid laten waar die thuishoort. Ik wist dat ik ondersteuning nodig had om deze doelen te realiseren en kwam na gesprekken met mijn leidinggevende uit bij Van Harte & Lingsma.”

Heel leerzaam

“De training vond ik confronterend, intens – ook emotioneel – maar mede daardoor heel leerzaam. Het was knap hoe de trainer door haar deskundigheid en betrokkenheid voor een veilige omgeving zorgde. Haar persoonlijke benadering, scherpe blik en fijne manier van coachen hielp daarbij enorm. Ook de spreiding tussen de trainingsblokken pakte goed uit. Hierdoor kon ik het geleerde direct in de praktijk toepassen en ervaren welke resultaten dat opleverde.”

Veel resultaten

“Nu ik even verder ben, weet ik dat dat er flink wat zijn. Voorheen kwamen bijvoorbeeld collega’s voor elk wissewasje bij me langs, omdat ik toch wel hielp. Tegenwoordig laat ik dat niet meer toe. Ik help pas als ze alles hebben geprobeerd en het echt niet anders kan. Hierdoor groeien mijn collega’s ook en haal ik me minder werk op de hals. ik geef dus mijn grenzen aan en neem niet voor alles de verantwoordelijkheid.
Daarnaast herken en begrijp ik in gesprekken vroegtijdig de motieven van de ander, waardoor ik me zekerder en sterker voel. Ik heb op een natuurlijke manier mijn oude positie ingenomen en ben voor mijn leidinggevende weer de gelijkwaardige gesprekspartner van vroeger. Dat zie ik onder meer terug in haar positieve beoordelingen.”

Gegroeid op alle fronten

“Eigenlijk heb ik door de training mezelf teruggevonden. Ik voel me als vanouds; beter zelfs. Zo ben ik door de theorie en trainingsmethodes veel kennis rijker, die ik bovendien in afgeleide vorm toepas op het werk. Dat is heel waardevol. Als ik aan het einde van de dag naar huis ga, merk ik dat ik het werk kan loslaten. Mijn avonden en weekenden zijn daardoor ook meer ontspannen. Kortom, ik ben op alle fronten gegroeid.”

Jacq is stafmedewerker Bijzondere Zaken bij UWV.

Ontdek of de KIG ook wat voor jou is!