Ingeborg van de Poll over Coaching in de Praktijk

“Op het moment dat ik begon aan ‘Coaching in de praktijk’ had ik net mijn baan als procesbegeleider bij een grote zorginstelling opgezegd. In die functie begeleidde ik teams in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De samenstelling van zo’n team was erg gevarieerd: van cliënten met een verstandelijke beperking tot teammanagers. Ik werkte daardoor op verschillende niveaus. Inhoudelijk liep dat prima, maar qua coaching kon het naar mijn idee beter. Zo miste ik handigheid in het doorvragen en wilde ik (te) veel zelf doen, in plaats van de ander met een oplossing laten komen. Om mezelf te ontwikkelen ging ik op zoek naar een training.”

Pittig, maar behapbaar

“Via via kwam ik uit bij ‘Coaching in de praktijk’. Het sprak me meteen aan: praktijkgericht, gevarieerde oefenstof en met zes trainingsdagen in een half jaar goed behapbaar. Achteraf gezien misschien nét iets te behapbaar, want ik denk dat het beter was geweest om vaker bijeen te komen in kortere tijd. Dan beklijft het geleerde meer en wordt de groepsband hechter. Aan de andere kant: een trainingsdag was vrij intensief en van een hoog niveau.”

Theorie en praktijk

“Hoe zo’n dag eruit zag? Nou, behoorlijk gevarieerd. Zo bespraken de trainers verschillende theorieën en coachmethodieken, zoals ‘Oplossingsgericht Werken’ en ‘Provocatief Coachen’. Om vertrouwd te raken met het geleerde en het nut ervan te ervaren, daagden zij elke deelnemer uit om de opgedane kennis en coachingsmethoden toe te passen tijdens individuele coachingssessies en bij op maat gemaakte oefeningen. Ook was er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen, feedback te geven en ontvangen. Eigenlijk coachten we elkaar haast vanzelf.”

Fijne groep

“Ik vond het vanwege de vele interactie fijn dat de groep kleinschalig was en dat de medecursisten totaal ander werk deden. Iedereen had hetzelfde doel en er ontstond snel een aangename sfeer waarin je alles veilig met elkaar kon delen. We lazen elkaars reflectieverslagen en bespraken ze. Mede door de (soms confronterende) feedback werd ik bewuster van mijn gedrag en leerde ik mezelf beter kennen.”

Voordelen

“Inmiddels werk ik in de ouderenzorg en voer ik veel vertrouwelijke gesprekken met cliënten die een klacht hebben. In deze gesprekken pas ik vaak (coach)methodieken toe uit de training. Dat helpt om het gewenste resultaat te bereiken. Ook probeer ik minder verantwoordelijkheid op me te nemen door meer uit handen te geven. Dat lukt niet altijd, maar omdat ik gedragspatronen herken, kan ik mezelf terugfluiten. Verder heb ik geleerd dat een andere manier van gedragen ook gewoon een kwestie van doen is en dat dat helemaal niet het vervelende effect heeft wat je soms vreest. Integendeel: je groeit juist als persoon.”
Ingeborg is cliëntenvertrouwenspersoon bij Stichting LSR.

Ontdek Coaching in de Praktijk