Geert-Jan Jaarsveld zet de mensfactor centraal in veranderingsproces Orionis

“Ontwikkelassessment is een belangrijk middel, maar alléén in de juiste handen.”

Toen Geert-Jan Jaarsveld anderhalf jaar geleden als interimmer kwam werken bij Orionis Walcheren vroeg hij: “Wat doen jullie eigenlijk?”. Het antwoord was: “wetten uitvoeren”. Niet bepaald inspirerend, vond hij. Het ís weliswaar zo dat Orionis wetten voor werk, inkomen en sociale werkvoorziening uitvoert namens de drie gemeenten op Walcheren, maar volgens Geert-Jan kon er veel worden verbeterd aan de manier waaróp dat werd gedaan. Zijn gedachten bleken precies te passen bij de wens van nét aangetreden directeur Henk Guise om Orionis menselijker en transparanter te maken. Een van de middelen die ze voor de daarvoor benodigde transitie kozen, was het ontwikkelassessment. Uitgevoerd door vanHarte&Lingsma.

Sindsdien is er veel water naar de zee gegaan bij Orionis. Geert-Jan is interimmer-áf en staat op de loonlijst, als Manager HRM. Heel wat voor iemand die zegt niet van beheer te houden en van huis uit een “vrije jongen” is. Geert-Jan: “Maar met de ambtenaarspet op ben ik dat nog steeds. Het gaat om jezelf kunnen zijn, dat is belangrijk. Het is ook een van onze credo’s: ‘jezelf zijn, want jij doet ertoe’. Ik ervaar dat in deze organisatie sinds de transitie precies zo. Ménsen staan nu centraal en niet wetten en dat is een heel verschil.”

Assessments - Geert-Jan Jaarsveld - Orionis - Ontwikkelassessment

Ideeën gaan pas leven als je ze deelt

Geert-Jan: “Voordat vanHarte&Lingsma bij ons aan de slag ging met ontwikkelassessments, waren we al opgeschoven van afdelings- naar themaplannen. Maar we moesten ons nu nog op de mensfactor en op de cultuur richten om de uitvoering van die plannen mogelijk te maken. En onze medewerkers erover vertellen. Ideeën gaan immers pas leven, als je ze deelt. Van daaruit kunnen mensen mee gaan doen en het gevoel krijgen dat de organisatie van iedereen is. Dat zijn de uitgangspunten waarop we onze plannen hebben gesmeed.”

Ons eigen topteam

De verandering werd ingezet met inspiratiesessies voor afdelingsmanagers, teamleiders en adviseurs. Daarvoor werd bergbeklimster, inspirator en auteur van het boek ‘Topteams’ Katja Staartjes aangetrokken. Geert-Jan: “Samen met haar bedachten we een geweldige boodschap en locatie en we kwamen tot een stappenplan voor inspiratiesessies. Dat alles moest uiteindelijk leiden tot ons eigen topteam. Maar inspiratiesessies waren niet voldoende, we moesten met de organisatie de diepte in. Maar hoe? Het toeval wilde dat Katja en Henk toen in koor zeiden dat ze allebei vroeger de KIM van vanHarte&Lingsma hadden gedaan en daar veel aan hadden gehad. Ik wist meteen genoeg en heb ze gewoon gebeld. Vanaf dat moment ging het snel.”

Cascademodel

Geert-Jan: “Aan sales legde ik uit wat onze situatie was en dat ik een incompany van de KIM wilde. Daarna kreeg ik contact met adviseurs Danny en Erika die bij ons op bezoek kwamen. Korte lijnen, fijn. Ik heb open en kwaliteitsrijke gesprekken met hen gehad. Ze gaven me kaders en hielpen me soms van een bepaalde vooringenomenheid af. Voor de interventie kozen we uiteindelijk voor een cascademodel, waarbij we 60 mensen met sleutelrollen een assessment en een ontwikkeltraject aanboden. De werkbegeleiders deden groepsassessments, met name om hun gevoel voor veiligheid te borgen en meteen van elkaars ervaringen te leren.”

Niet iedereen door dezelfde ontwikkelingsmal trekken

“Van de assessments ontving ik rapporten, die voor mij heel belangrijk waren. Ik zag daar de trends in, waarop ik verder bouwde. De assessments en de rapporten hielpen me vooral om me in te leven in de mensen. Wij zijn van nature resultaat- en dus minder mensgericht, dat is een collectieve ziekte. Ik heb nu bevestigd gekregen dat iedereen verschillend is en dat je dus niet iedereen door dezelfde ontwikkelingsmal moet trekken. Differentiëren in vorm, inhoud en tempo is van groot belang. Op die manier heb je écht aandacht voor mensen en dat is voorwaarde voor het gedragen krijgen van veranderingen.”

Als Mohammed niet naar de berg komt….

Terugkijkend op het traject is Geert-Jan bijzonder goed te spreken over de inzet en de aanpak van vanHarte&Lingsma: “Alle uitdagingen die wij ze geven, worden snel, adequaat en met warmte en respect beantwoord. Bovendien staat het logistiek als een huis. Steeds als er bij ons iets veranderde, werd dat vlekkeloos opgelost. En wij zitten natuurlijk in een uithoek, plus dat het coronatijd was, maar ze zijn gewoon naar óns toe gekomen. Als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar Mohammed!

Over de aanpak van de deelnemers ben ik heel tevreden: uiterst respectvol en hoogst persoonlijk. Ten slotte heb ik ook over mezelf nog het een en ander geleerd. Zo dacht ik dat ik heel open was naar mensen toe, maar in mijn communicatie ben ik toch vooral resultaatgericht. Ik verbind me nu meer met anderen, door bijvoorbeeld niet altijd maar te zeggen dat het goed met me gaat, zelfs als dat niet zo is. Danny wist dat van mij en dat liet hij niet meer los, heel leerzaam.”

Assessments waardevol instrument

Vóór zijn project bij Orionis was Geert-Jan al enthousiast over het middel assessments en dat is zeker niet minder geworden. Er is nieuwe energie in de organisatie gebracht en er is een andere wind gaan waaien. De assessments en de aanpak van vanHarte&Lingsma hebben daar belangrijk aan bijgedragen. Een kanttekening is volgens Geert-Jan echter wel op zijn plaats. Geert-Jan: “Ik denk dat het een van de meest waardevolle instrumenten is voor een organisatie in een transitie. Maar let wel; alleen als de toepassing ervan in bekwame handen is. Uit assessments komt belangrijke en gevoelige informatie en dat kan bedreigend zijn als een assessment niet goed wordt uitgevoerd. Bij vanHarte&Lingsma zit dat wel goed.”

————–

Meer informatie: Assessments | KIM leiderschapstraining