Frédéric Kras over de KIM voor leidinggevenden

“In de zomer van 2016 werd ik aangenomen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken als controller. Simpel gezegd voorzie ik de Directeur-generaal van advies en ben ik verantwoordelijk voor het financiële beleid. Dat doe ik niet alleen, maar samen met een team controllers en een team financieel administrateurs. Als ‘Hoofd Controller’ stuur ik de twee teams aan. Deze leidinggevende rol was nieuw voor mij, dus ik moest in de praktijk ontdekken hoe dit zou gaan.”

Moeilijke situaties

“Het leidinggeven ging op zich goed, maar er deden zich ook situaties voor waar ik moeite mee had. Ik vond het bijvoorbeeld lastig om op een opbouwende manier kritische feedback te geven. Ik ben vrij direct en geef snel mijn mening, waardoor zulke gesprekken moeizaam verliepen. Ook wist ik niet goed hoe ik moest omgaan met een medewerker die niet optimaal functioneerde. Hoe pakken anderen dat aan? Daar was ik benieuwd naar. Ook wist ik dat ik in de toekomst met dit soort zaken te maken zou blijven krijgen. Toen mijn leidinggevende de KIM-training bij Van Harte & Lingsma ter sprake bracht, leek me dat dus een mooie kans om meer te leren over leiderschap.”

Fijne opzet

“De uitgebreide opzet van de training en de deskundigheid van de trainer vond ik kenmerkend voor de KIM. Vooral de spreiding over vier blokken was heel sterk. Ik kon daardoor tussen de trainingen de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen en ervaren welke resultaten dat opleverde. Bovendien merkte ik dat ik sommige zaken me eigen had gemaakt door er over een langere periode bewust mee bezig te zijn. Om een voorbeeld te geven: ik spreek nu duidelijk uit wat ik verwacht van mensen. Dat is er echt ingesleten dankzij de KIM.”

Feedback en flexibiliteit

“Minstens zo waardevol is dat ik nu bewust én onbewust de geleerde feedbackregels toepas. Ik ventileer niet meer direct mijn mening, maar vraag de ander of hij herkent wat ik zie. Gesprekken lopen sindsdien soepeler en ik bereik sneller het gewenste resultaat. Ook laat ik de medewerkers vaker met een oplossing komen. Ik had namelijk de neiging om die voor anderen te verzinnen, omdat ik mijn oordeel al klaar had en snel stappen wilde maken. Nu stel ik me flexibeler op en ga ik ook weleens akkoord met een plan dat niet mijn voorkeur heeft, maar wel breed gedragen wordt.”

Psychologische mangel

“Om al deze resultaten te bereiken, werd ik eerst op verschillende manieren geconfronteerd met mezelf. Ik kreeg te horen hoe de andere deelnemers mij zagen, werd door de trainer uitgedaagd om te reflecteren op mijn gedrag, maakte persoonlijke testen; kortom, ik ging door de psychologische mangel en werd veel bewuster van mijn gedrag. Bovendien wist ik door de aangereikte theorie en oefeningen hoe ik mijn handelswijze kon veranderen. Zo pak ik nu júíst even rust als het heel hectisch is. Dat heb ik echt te danken aan de trainer.”

Frédéric is controller bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ontdek de KIM voor leidinggevenden.