Esther van Beurden over de KIM voor leidinggevenden

“Ik werkte al enige jaren op het Ministerie van Veiligheid & Justitie, toen ik werd aangesteld als Afdelingshoofd Strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In deze functie stuur ik een team van twintig medewerkers aan. Ervaring met leidinggeven had ik niet en ik was benieuwd hoe me dit in de praktijk zou afgaan. Ik wachtte daarom liever met het volgen van een cursus, die me als deelnemer aan het Management Development-traject werd aangeboden.”

Opleiding in de breedte

“Hoe leuk zou ik het vinden? Hoe goed zou ik mensen kunnen motiveren? Deze vragen kon ik na een jaar praktijkervaring beter beantwoorden. Ik vond het coachen leuker dan gedacht en wilde hier graag beter in worden. Ook wist ik nu wel ongeveer wat mijn sterke en zwakke punten waren. Om zoveel mogelijk te leren, zocht ik naar een opleiding in de breedte. De KIM-training leek mij het meest geschikt.”

Leidinggeven op je eigen manier

“Voorafgaand aan de training had ik bijvoorbeeld het idee dat ik als leidinggevende moest voldoen aan het archetype van een sterke leider die voor zijn troepen uitloopt. Zo’n leider was ik niet en dat maakte me onzeker. Tijdens de training leerde ik dat dit zelfbedachte ideaalbeeld helemaal niet dé manier hoeft te zijn; er zijn veel meer manieren.
Om erachter te komen welke wijze van leidinggeven aansluit bij mijn persoonlijkheid, keerden verschillende vragen telkens terug. Hoe pak ik de zaken nu aan? Hoe zou ik het willen doen? Wat voor leidinggevende wil ik zijn? Door bewust hierover na te denken, te reflecteren op mijn gedrag en te leren van de theorie, kreeg ik steeds meer praktisch toepasbare handvatten en inzichten. Ik heb daardoor meer zelfvertrouwen en voel me zekerder in mijn rol.”

Leerdoel

“Mijn belangrijkste leerdoel was om daadkrachtig op te treden en stevige feedback te kunnen geven wanneer nodig, maar wel op een sociale en menselijke manier. Dit is goed gelukt. Ik ben bewuster van mijn gedrag en herken situaties beter. Ook neem ik vaker na een gesprek de tijd om te reflecteren. Hoe deed ik dat nou? Hoe pak ik het een volgende keer aan? Even hierbij stilstaan is heel waardevol.”

Ontwikkeling

“De opzet van de training heeft voor mij sterk bijgedragen aan de behaalde resultaten. Zo kun je je niet verschuilen en dat maakt het enorm leerzaam. Ook wordt je onderdeel van een groepsproces. De lessen die ik daar uit heb getrokken, kan ik gebruiken bij het aansturen van mijn team of tijdens vergaderingen. Door al deze opgedane kennis en vaardigheden heb ik me flink ontwikkeld.”

Esther is afdelingshoofd Strategie, Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Ontdek de KIM voor leidinggevenden.