"Ik kan mijn rol als adviseur beter vervullen, doordat ik mezelf beter heb leren kennen"

Steven van Rijn - beleidsadviseur gemeente Alphen aan de Rijn

Steven van Rijn is beleidsadviseur bij gemeente Alphen aan de Rijn en volgde de training Adviseren met Impact.

Er was tijdens de training ruimte voor ieders persoonlijk leerproces en de vragen die vanuit de groep kwamen zorgden voor nog meer diepgang. Ik wilde beter leren adviseren om bestuurders mee te krijgen in de richting van het advies. Dat is gelukt, maar niet alleen door het aanleren van modellen, maar ook door mijn ontwikkeling als mens.

Mijn wens was simpel: beter worden in adviseren. Maar de ontwikkeling die ik doormaakte was niet alleen als adviseur, maar ook als mens.

Ik heb veel geleerd over mezelf en dan vooral ook mijn gedrag in relatie tot anderen. Tijdens de boks-sessie werd dat ook nog eens mooi op een fysieke manier duidelijk. Dat boksen werkte als een spiegel van mijn gedrag op de werkvloer, waardoor ik me bewust geworden ben van verschillende aspecten. Hoe incasseer ik? Hoe deel ik uit? Hoe reageer ik als iemand aanvallend is of juist een stap achteruit zet? De lessen die ik hier geleerd kan ik nu in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld in de samenwerking met een nogal assertieve collega. Zijn gedrag was erg fel en ik wilde daar van nature meteen tegenin gaan, maar ik was me bewust van mijn neiging, deed een stapje terug en stuurde het weer terug naar de inhoud. Dat werkte heel goed. Je kunt dus wel stellen dat ik mijn rol als adviseur beter kan vervullen, doordat ik mezelf beter heb leren kennen.

Naast die lessen over mezelf, heb ik ook in de praktische zin veel gehad aan de training. Op het gebied van overlegstructuur en de voortgang hiervan heb ik erg veel gehad aan het PIP-model (Procedure, Inhoud en Proces). Zo begon een tijdje geleden de implementatie van de energietoeslag voor minima in de regio. Daarvoor hadden we een groep bij elkaar die bestond uit specialisten op het gebied van wetten en ict’ers. Iedereen was inhoudelijk heel sterk, maar we merkte dat we ondanks structureel overleg geen steek verder kwamen in het proces. We verdwaalde in ieder detail. Door deze training en aan de hand van het PIP-model heb ik hier nu een soort voelsprieten voor gekregen en weet ik daar nu gemakkelijkere in bij te sturen.

Het was al met al dus een waardevolle training waar ik én als mens én als adviseur veel van heb geleerd.”