Teamcoaching: beweging en ontwikkeling voor jou en je team

Als teamcoach, begeleider of leidinggevende merk je dat er van je team(s) steeds meer wordt verwacht. De manier van aansturing verandert (o.a. zelfsturing), er moet ‘meer met minder’ gedaan worden en transities en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Hierdoor krijg je ook steeds meer te maken met stagnerende, regressieve en soms verwaarloosde teams. Dit heeft vaak effect op je eigen rol en positie. Hoe ga je hier mee om?

Je dient als teamcoach altijd meerdere belangen: die van het team, die van de organisatie en die van jou zelf. Aangezien die belangen vaak niet in lijn met elkaar zijn, heb je de nodige vaardigheden en impact nodig. Je wil je mensen vanuit hun talent en met plezier laten werken, je wil resultaten boeken voor de organisatie en je wil jezelf sterk positioneren om invloed uit te kunnen oefenen op de complexe context waarin je werkt. De balans hiertussen is gevoelig: richt je je teveel op het een, dan gaat dat ten koste van het ander.

Doelstellingen van teamcoaches

Dit alles vertaalt zich in verschillende doelstellingen van teamcoaches, waaronder:

  • ik wil mijn mensen laten werken vanuit talent en kwaliteiten
  • ik wil soepel kunnen bewegen en handelen in een gevoelige context veroorzaakt door reorganisatie of transitie
  • ik wil om kunnen gaan met lastige teams (stagnerend, verwaarloosd, regressief)
  • ik wil zicht krijgen op onzichtbare belangen (de onderstroom) en de echte taak en bedoeling van het team centraal stellen
  • ik wil teams eigenaarschap laten nemen en hun besluitvorming optimaliseren, zodat ze werken aan gerichte beweging en ontwikkeling
  • ik wil groeien in mijn rol, en daarmee de organisatie naar een hoger plan tillen

Om deze doelstellingen te behalen heb je behoefte aan grip op:

  • jouw vaardigheden, inzicht en impact als teamcoach
  • de voor jou optimale plek in de organisatie
  • (de verbanden tussen) systeem-, team- en organisatiedynamiek
  • jouw invloed op verbetering en resultaat

Training Teamcoaching

In de training Teamcoaching ga je aan de slag met een combinatie van cognitief leren en ervaringsleren. Je gaat diep in op de vele aspecten, modellen en technieken die gaan over het motiveren en stimuleren van teams. Je doet belangrijke kennis en vaardigheden op over coaching in organisatie-, systeem- en teamdynamieken. Je krijgt (coach)oefeningen, interventiekunde en tools aangereikt die je direct in de praktijk toepassen en waarmee je snel resultaat haalt.

Werk jij als coach, leidinggevende of HR-professional met teams? Wil je betere resultaten behalen, meer werkplezier creëren en jezelf sterk positioneren als professional?
Lees alles over de training Teamcoaching!