Talent? Talent!

Esther Blenk: “Als trainer zie ik steeds opnieuw dat de bijdrage van mensen aan hun omgeving meer waard wordt als die mensen hun talent en passie op eigen wijze de ruimte geven. Voor organisaties is het van belang om medewerkers aan te spreken op hun talent en ze te stimuleren het in te zetten. Dat is ook wat we in onze trainingen aan de deelnemers meegeven. Het gevolg is vaak meer plezier en voldoening in het werk, en daarnaast een waardevolle en effectieve bijdrage aan de organisatie.
Vol inspiratie deel ik hier graag een aantal tips en inzichten naar aanleiding van het talentmanagementcongres in de hoop dat jij als lezer zelf geïnspireerd raakt om je eigen talent of dat van je medewerkers meer aandacht te geven.”

Wat is talent?

Het is belangrijk je eigen talent goed te kennen. Je talent is iets dat jou uniek maakt, terwijl een ieder beschikt over een talent. Je talent is vaak samen te vatten in één, hooguit twee woorden, zoals “verhelderen”, “ruimte creëren”, “structuur brengen” of “verzorgen”. En uiteindelijk ontwikkel je vanuit je talent vaak concrete kwaliteiten. En hoe kan je dan je talent ontdekken? Harry Starre (De Baak) gaf een aanwijzing: “wanneer iemand in z’n element is, dan is dat een vingerwijzing naar talent”. Hij waarschuwde je niet te veel te laten leiden door mensen om je heen die zeggen “wat kan jij dit goed”. Bij talent gaat het namelijk niet alleen over wat anderen vinden dat je kunt, maar zeker ook over wat je vanuit echt willen kan bieden.

De nadruk op talent. Wat levert het op?

Kees Gabriëls, voormalig CEO van neckermann.com en trainer bij De Voorde, kan met passie spreken over het belang van het werken vanuit je talent. Het (onder)kennen en het bewust inzetten van jouw talent en dat van je medewerkers geeft focus. Als talentmanager is het een onderdeel van je taak om het beste in je medewerker naar boven te halen. In welke functie, project of omgeving komt een medewerker het beste tot zijn of haar recht?
Iemand met het talent “structuur brengen” zal eerder tot recht komen als projectleider op een spannend en kortdurend project dan iemand met het talent “ruimte creëren”. Dus niet functie, status of eerdere verdiensten zijn leidend, maar dat wat nodig is om een project of dienst tot een goed einde te brengen. Dit vraagt van een talentmanager en een organisatie lef en moed. Maar het levert ook zeker iets op. Het mooie van talent is dat het pas werkt als je het inzet voor de ander. In organisatiecontext ben je dan dus ook juist bezig met het realiseren van doelen.

Talentmanager zijn of -management; hoe geef je het vorm?

Het woord “Talentmanagement” wordt veel gebruikt, maar net als vele andere termen is het niet meer dan een containerbegrip. Volgens Ronald Visser (Nyenrode Business Universiteit) is het met name belangrijk duidelijk te maken wat je verstaat onder talent en talentmanagement. Gaat het binnen de organisatie om het benutten en ontwikkelen van kwaliteiten en eigenschappen van medewerkers of worden talenten gezien als personen (zij is echt een talent !!)? Is talentmanagement iets dat voor een ieder in de organisatie geldt of wordt het per persoon of doelgroep ingezet (zodat bijvoorbeeld alleen high potentials ondersteund worden door middel van opleiding etc)?
Zoals een individueel talent focus geeft, is het dus ook van belang helder te communiceren hoe je dit talent als werkgever / manager wil helpen ontwikkelen en met welke doelen.

Wat heb je aan individuele talenten binnen teamsamenwerking?

Saskia Breedveld (senior trainer en coach van Van Harte & Lingsma) geeft aan hoe belangrijk het is om als leidinggevende van je team de individuele talenten van je medewerkers te kennen. Talent is als een kompasnaald: het is een leidraad, richtinggevend voor wat je waar kan maken. Het bouwen aan een goede teamsamenwerking start met te beseffen dat een team zich ontwikkelt wanneer de individuen in je team zich ontwikkelen. Als leidinggevende maak je helder wat de doelstellingen van het team zijn en je onderzoekt welk teamlid welke taak het beste kan oppakken. Ook kan op basis van de individuele talenten in een team één gezamenlijke teamvisie en –missie ontstaan. In de praktijk blijkt hierdoor dat teamleden hun eigen verantwoordelijkheid meer en meer oppakken en daarnaast elkaar gericht weten te ondersteunen en motiveren.

Werken met talent. En wat is het rendement voor de organisatie?

Een veelgehoorde vraag tijdens het congres: “Ik kan als manager toch niet alleen maar mensen laten werken vanuit talent? De klussen waarin iemand niet goed is, moeten ook worden gedaan.” Inderdaad.
Het is daarom van groot belang dat je steeds weer helder bent over verwachtingen. Wat kan je als leidinggevende een medewerker wel of niet bieden? Welke taken dienen te worden opgepakt, ook al vindt iemand die minder boeiend of is die persoon er minder goed in? Heeft een medewerker de functie waarin zijn of haar talent tot bloei of uitdrukking kan komen? Ronald Visser plaatste ook kanttekeningen bij wat hij noemt “de sterke punten revolutie”. Wat uit onderzoek is gebleken is dat het werken vanuit talent een gevoel geeft van “er toe doen”. En daardoor wil men ook een stap extra zetten, voor de organisatie en voor collega’s. Daarnaast zijn medewerkers die hun talent kunnen inzetten productiever en meer tevreden.
Dus wellicht is het slechts aandacht geven aan het werken vanuit talent te eenzijdig.

De belangrijke vraag voor jezelf als persoon (en als manager) is: “In hoeverre geef ik daadwerkelijk ruimte aan mijn talent (en dat van mijn medewerkers)”?