Privacystatement

Privacyverklaring Van Harte & Lingsma Management en Organisatie B.V. (onderdeel van Freia Holding B.V.)

In deze privacyverklaring leggen Van Harte & Lingsma Management en Organisatie B.V. en Van Harte & Lingsma Management en Organisatie II BV, gevestigd te (1182 JC) Amstelveen, Dorpsstraat 75, met kvk-nummers: 28065752 resp 24306928 (hierna “Van Harte & Lingsma”), uit welke persoonsgegevens Van Harte & Lingsma verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Van Harte & Lingsma respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.h-l.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Van Harte & Lingsma worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit voor de uitvoering van onze diensten noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten of de testuitslagen voor onze psychologen) of wettelijk verplicht is. Van Harte & Lingsma houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Van Harte & Lingsma of wanneer u anderszins contact heeft met Van Harte & Lingsma, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Van Harte & Lingsma, legt Van Harte & Lingsma de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.
Van Harte & Lingsma bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dat onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan heeft deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, persoonlijkheidstest , aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Van Harte & Lingsma gebruikt uw gegevens onder andere voor:
het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, evenement, of andere door Van Harte & Lingsma aangeboden activiteit;

  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering en accreditatie;
  • de opname van uw diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Tevens informeert Van Harte & Lingsma geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief.
  • Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
  • Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. (*) om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing, uitsluitend het gebruik van specifieke tracking cookies kan per website variëren.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Van Harte & Lingsma of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Van Harte & Lingsma naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover niet strijdig met wettelijke verplichtingen).
U heeft de mogelijkheid om de website van Van Harte & Lingsma bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Van Harte & Lingsma te delen, door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Van Harte & Lingsma kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Van Harte & Lingsma raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Van Harte & Lingsma maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Van Harte & Lingsma beter te laten functioneren en deze te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van Van Harte & Lingsma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Van Harte & Lingsma hiermee de werking van de website.
Van Harte & Lingsma probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Van Harte & Lingsma gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Van Harte & Lingsma inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Van Harte & Lingsma tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welk pagina’s u bezoekt, zodat u u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Van Harte & Lingsma opnemen door het sturen van een e-mail naar: welkom@vanhartelingsma.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Van Harte & Lingsma omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@h-l.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Van Harte & Lingsma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.