Opstaan en blijven staan bij harde tegenwind

Van wie heb je het meest geleerd in je leven? Wat zijn de lessen waar je nog steeds baat bij hebt? Aan wie denk je bij het nemen van lastige beslissingen?

De meeste van ons hebben, op de een of andere manier, iemand in hun leven die een mentorrol (heeft) vervult. Iemand tegen wie je op kijkt, waar je graag bij in de buurt bent, iemand die jouw echt ziet. Een mentor die je het gevoel geeft écht gezien te worden. Niet alleen op de momenten die zich op dat moment voordeden, maar juist ook alle momenten die zich nog kunnen voordoen.

Het zijn vaak díe mensen die we tegenkomen op ons pad van ontwikkeling, die ons verder helpen, ons beter maken, ons inspireren. Het zijn vaak díe mensen aan wie we ons spiegelen en als referentiepunt gebruiken om ons eigen handelen te toetsten. Naar waarachtigheid, lef of liefdevolle intenties.

Waarschijnlijk heeft diegene die je voor ogen hebt, een gemene deler met degene die de andere lezers van dit blog ook voor ogen hebben. Waarschijnlijk sprak deze persoon altijd diens waarheid zonder anderen naar beneden te halen. Ook als het een niet zo populaire menig betrof. Naar alle waarschijnlijkheid is/was deze persoon onafhankelijk van de opinie van anderen. Niet zozeer arrogant, of niet geïnteresseerd in de mening van anderen. Maar diegene is/was er niet afhankelijk van. En juist die onafhankelijkheid, in combinatie met die intentie de ander te blijven respecteren, maakt het zo’n bijzonder mens voor jou.

Diegene die zichzelf in het publieke debat, in een vergadering, een 1 op 1 gesprek of gewoon bij de bakker op deze manier gedragen, hebben over het algemeen veel charisma. Omdat ze je nooit veroordelen en omdat ze, ook als het lastig is, hun werkelijke mening blijven verkondigen. Zonder angst om uit de toon te vallen, er niet bij te horen of gek aangekeken te worden.

Helden en heldinnen die wél geluid maken daar waar anderen eerder zwijgen vanuit de angst om be- of veroordeeld te worden. Die, zoals dat heet, zichzelf wél afhankelijk maken van de opinie van anderen.

Ik vind dat we meer van die mensen nodig hebben die jij net voor ogen had. Die zonder enige angst én met de nodige nieuwsgierigheid en compassie naar de ander, blijven staan. Ook als het lastig wordt. Want alleen dan kunnen we de problemen die we tegenkomen in deze wereld onder ogen zien, en tegelijkertijd ook de onderlinge verbinding creëren om er ook iets concreets aan te doen. We hebben meer van die helden en heldinnen nodig, die leiderschap tonen over wat ze zien in de wereld en over hoe ze daar een antwoord op formuleren. Zodanig dat ze anderen in beweging zetten om bij te dragen aan die antwoorden.

Gelukkig is die levenshouding heel eenvoudig (maar niet makkelijk) aan te leren. Drie simpele regels leiden je ernaartoe:

  1. Wees vrij van angst;
  2. Oordeel nooit;
  3. Wees onafhankelijk van de opinie van anderen.

In al mijn ontmoetingen met deelnemers in onze assessments of trainingen, raken we een of meer van deze regels aan. Omdat het zo tof en helpend is om elkaar te inspireren en om bij elkaar/jezelf te onderzoeken in hoeverre deze drie simpele regels van toepassing zijn in het leven dat we nu leiden.

In hoeverre zijn ze bij jou van toepassing?

Danny van der Schoor

Danny van der Schoor

Senior trainer / assessments