Onze visie op leiderschap

Via Recta of Tao?

In de westerse wereld is maakbaarheid een belangrijk paradigma. Managementtechnieken gaan uit van een rechte weg van A naar B. SMART- doelen en een projectmatige aanpak zorgen voor het gewenste resultaat.
De ‘Via Recta’ van de Romeinen heeft ons veel gebracht op het gebied van welvaart en welzijn. Toch biedt deze rechte weg niet altijd de beste oplossing voor de grote problemen van onze tijd.
Er is geen sprake meer van A en B, niet van een enkele leider, een enkele organisatie of land. Iedereen voelt dat er iets gaande is. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, de druk neemt toe. Onze huidige global economy werkt goed voor een relatief klein aantal mensen in de wereld. Het vertrouwen in de politiek neemt af. Het fundamentalisme in de wereld groeit. Energiebronnen raken op, er blijft steeds minder natuur over. Organisaties nemen steeds vaker verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied. Mensen willen graag een zinvolle bijdrage leveren aan de anderen. “Wie zit er eigenlijk nog te wachten op een nieuwe smaak chips?”, vroeg Theo Maassen zich in een van zijn shows af. Meer comfort is uit, spiritualiteit is in, maar wat kan dat betekenen? Organisaties zijn constant aan het reorganiseren, maar zelden wordt het gewenste resultaat behaald.

We zien steeds vaker dat er op een andere manier wel succes geboekt wordt. De veranderingen lijken spontaan op te treden in kleine groepen en communities. Als er een andere kwaliteit in het contact is, ontstaat er een andere kwaliteit in het denken, in de interactie en in de gezamenlijke acties. Dit gaat gepaard met een vergrote authenticiteit, een helder gevoel van richting en aanwijsbare professionele en persoonlijke resultaten. Wij hebben deze inzichten vertaald naar een aanpak. In een organisatiecontext zetten we in op het werken met een genetische code, het concept van Generatief Leiderschap (Callens) en de U-theorie (Scharmer) in. Daarmee werken we met je aan innovatie, vernieuwing en transformationeel leiderschap. We begeleiden diepgaande veranderingen en laten je met andere ogen kijken naar jouw eigen organisatie. Je zal die gaan herkennen als een levend lerend systeem. En daarmee kan jij het verschil maken in jouw resultaten.

Ontwikkeling van een hoger EQ en SQ

Coaching wordt steeds belangrijker om het verborgen potentieel van mensen binnen organisaties vrij te maken. Cultuurverandering zien we slagen als de interacties tussen mensen gebaseerd zijn op de principes van het coachen. Met deze principes werken we met jou aan de ontwikkeling van EQ en SQ.
Het vergroten van je emotionele intelligentie (EQ) stelt je niet alleen in staat goed om te gaan met jouw eigen emoties en die van anderen, je maakt bovendien beter gebruik van je intuïtie en bereikt in samenwerking sneller synergie.
In steeds meer publicaties wordt gesproken over spirituele intelligentie (SQ). Het gaat hier niet om een religieus begrip, maar om het fundamentele verlangen van mensen om zinvol te werken aan doelen die ertoe doen. Zingeving en het hebben van een doel in je leven zijn aloude bekende menselijke thema’s. De tijd is nu rijp om zingeving een serieuze plek te geven in het bedrijfsleven. Simpelweg omdat steeds meer mensen het verlangen hebben om zinvol bezig te zijn. Een organisatie die hierin voorziet kent minder verloop en weet meer gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers bij zich te houden.

 IQ

Waarheid
Feiten
Contract
Normen
Eigen mening
Eigen output
Eigen expertise
Vertellen

 EQ

Vertrouwen
Gevoel
Contact
Waarden
Bewustzijn van anderen
Inzichten van anderen
Expressie van de ander
Vragen

 SQ

Weten
Betrokkenheid
Deel zijn van het geheel
Zingeving
Leiderschapsopdracht
Inspiratie
Ander laten schitteren
Verbinden

Om de concurrentie voor te blijven en de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, zien we de volgende kwaliteiten van medewerkers en leidinggevenden steeds belangrijker worden:

  • Emotionele intelligentie
  • Een coachende stijl
  • Wijsheid voor kennis
  • Zingeving en inspiratie
  • Intenties en passie
  • Een systeembenadering
  • Authenticiteit en bescheidenheid
  • Zelfbewustzijn en zelfkennis
  • Een organische benadering

In de oude Chinese filosofie vatte men dit allemaal samen met Tao. Ofwel de weg. De weg die al lopende ontstaat. De Tao creëert de gewenste ordelijke patronen in de chaos. De structuren die daaruit ontstaan zijn geen vaste vormen die in de weg staan van inspiratie, maar organische vormen die mensen en organisaties juist naar een hoger niveau tillen.


Bron foto: www.olifantenpaadjes.nl