Ongewenste afleiding

De filosoof Young beweert dat we ons laten afleiden

  • omdat we willen ontsnappen aan de eindigheid van het leven (de zware kost wordt direct opgediend…)
  • omdat we geen pijn, verwarring en ongemak willen ervaren
  • omdat we niet leven, gericht op de waarden die we belangrijk vinden. Vaak zijn die waarden voor onszelf niet duidelijk, en zijn ze eerder bepaald door onze familie of andere mensen om ons heen (“ wat hoort”).

Afgeleid (op Bol)
Een ander woord voor afleiding is distractie (te herkennen in het Engelse distraction), wat “ uit elkaar trekken” of “ verscheuren” betekent. Wanneer we ons laten afleiden worden we dus eigenlijk weggesleurd van die zaken die we echt belangrijk vinden.  Dat gaat heel snel wanneer je niet helder hebt wat jij van belang vindt.
Want, zegt Young, we worden niet alleen afgeleid door te veel prikkels om ons heen (telefoon, Ipad, rumoerige kantoortuinen, etc.), we weten vaak niet wat onze aandacht verdient. We mogen volgens hem dus niet de schuld geven aan de moderne tijd met moderne middelen, we hebben zelf een heel groot aandeel in onze eigen afleiding. Sterker nog, we zoeken de afleiding vaak ook op, omdat we weg willen van wat we onprettig vinden. Zo programmeren we onszelf om afleiding leuk en prettig te vinden.

Altijd bereikbaar

Een mooi voorbeeld dat hij geeft is dat we tegenwoordig altijd bereikbaar “moeten” zijn, bijvoorbeeld voor onze klant of werkgever. We lezen email in het weekend, we nemen soms zelfs de telefoon op tijdens vakantie. Onze aandacht raakt op die manier snel versnippert. Onze gemoedsrust gaat achteruit en we besteden minder aandacht aan de mensen met wie we op dat moment zijn. En ergens geeft deze manier van afleiding ons ook een gevoel van belangrijk zijn of van controle hebben.

Het helder onder ogen zien dat het leven eindig is, is volgens Young de ingang naar onze waarden. Naar dat wat écht aandacht verdient.
Dan komt het besef dat de keuze voor het één, tijd weghaalt voor het ander. Dat is een gegeven dat je zelfs met multi-tasken niet kan oplossen. Het is volgens Young belangrijker dit als een feit te aanvaarden en ons af te vragen wie we willen zijn en hoe we willen leven binnen onze grenzen van tijd en plaats. Dat is waar jouw leiderschap begint. Je hebt dit leven; wat ga je er mee doen?

Enthousiasme

Young beweert daarnaast dat we kracht opdoen door iets van waarde te doen of iets waardevols te verkrijgen. Het spreekt onze capaciteit en talenten aan, we krijgen er energie van en worden enthousiast.  Dat is niet iets egoïstisch, want anderen worden deelgenoot van ons talent en ons enthousiasme. Uiteindelijk maakt hij de stap dat leven vanuit je waarden, je vrijheid geeft. Een mens die zich snel laat afleiden en niet leeft naar eigen gekozen waarden is uiteindelijk een slaaf van onbewuste patronen of waarden van een ander. Afleiding is het tegenovergestelde van vrijheid, want het ontneemt het zicht op dat wat belangrijk is.

Wat kan ik hiermee?

Door het lezen van zijn boek heb ik opnieuw de tijd genomen om te onderzoeken hoe dit voor mij is.  Ik mediteer met regelmaat en maak vaak bewuste keuzes. Ik kan er echter niet onderuit dat ik mezelf meer laat afleiden dan ik zou willen. Te veel tijd naar die zalige TV series of een game.  Geïnspireerd door Youngs boek stelde ik mezelf de volgende vragen, wellicht helpen ze jou ook.

  • waar laat ik me allemaal door afleiden? (telefoon, email, mensen aan het bureau)
  • waarom geef ik toe aan die afleidingen? (onplezierige gedachten uit de weggaan, een ander niet teleurstellen)
  • welke waarden zijn voor mij – en dus niet mijn vrienden, familie, collega’s – belangrijk? (bijvoorbeeld gezondheid, liefde, verbetering)
  • hoe vertaal ik deze waarden naar concreet gedrag? (een belangrijke waarde voor mij is rust, die vertaalt zich in tijd nemen voor meditatie)
  • hoe trouw ben ik op dit moment aan deze waarden?

Ik merk dat ik bij het nemen van beslissingen mijn waarden erbij pak, en bedenk: wat helpt me om te bereiken wat ik daadwerkelijk belangrijk vindt? Dat zet me soms voor lastige keuzes waarin ik het belang van de ander en mijn belang goed onder ogen heb te zien. Maar het geeft me voldoening dit te doen, omdat ik weet dat ik steeds meer trouw ben aan mijn waarden.

Mindfulness

Bij het richten van mijn aandacht op werk heb ik baat bij mindfulness. Onze training Mindfulness @ Work gaat over je geest daar houden waar die op dat moment moet zijn, om zo met meer concentratie, maar ook met meer plezier en resultaat te werken. Daarbij is de gedachte aan ‘het naderende einde’ trouwens helemaal niet zo belangrijk 😉
Wil je meer weten over de training? Download hieronder de brochure (pdf).