Onderzoek: langetermijneffect KIM leiderschapstraining

De belangrijkste reden om dit te doen is, dat het idee leeft dat het werken aan de persoonlijke effectiviteit alleen een korte termijn effect heeft. Vooral omdat de trainingen van Van Harte & Lingsma zich sterk op persoonlijke kwaliteiten richten, die sterk met de persoonlijkheid verbonden zijn. Persoonlijkheid is erg stabiel en daarmee lastig te beïnvloeden.

De vraag

212 deelnemers van de KIM leiderschapstraining en KIM-NL zijn 10 tot 12 maanden na het beëindigen van de training telefonisch geïnterviewd. De belangrijkste vraag was, of men een duidelijke gedragsverandering had kunnen verwezenlijken, die zelfs na zo veel maanden duidelijk waarneembare en observeerbaar was, ook voor collega´s. Benadrukt werd door de interviewer, dat deze verandering wel in een redelijk grote mate aan de training toe te schrijven moest zijn. Alleen die deelnemers deden aan dit onderzoek mee, die leerdoelen hadden die duidelijk persoonlijk van aard waren. Voorbeelden zijn: meer sturen op groepsprocessen, het vergoten van het persoonlijke ondernemerschap of het werken aan de innovatieve capaciteiten. Daarnaast is 360 graden feedback bij één collega opgevraagd, om de zelf beoordeling te toetsen.

Resultaat: gedragsverandering

De grote meerderheid, 47% vindt dat ze een redelijk grote stabiele verandering betreffende de leerdoelen hebben kunnen verwezenlijken. 35% vindt dat er sprake is van een grote stabiele verandering betreffende de leerdoelen. Slechts 3% heeeft geen duidelijke verandering bij zichzelf kunnen observeren. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

De collega’s bevestigden dit beeld. De mate van samenhang tussen de ´zelf beoordeling´ en het 360 graden oordeel van de collega is groot (correlatie= 0.7, p< 0.01).

Wat betekent dit voor de training?

Dit duidt er op dat deelnemers duidelijk ook op de langere termijn baat hebben bij een persoongerichte training, ondanks dat de leerdoelen persoonlijk van aard zijn en daarmee sterk met de persoonlijke kwaliteiten en de persoonlijkheid van de deelnemer verbonden. Voor Van Harte & Lingsma toont dit onderzoekresultaat aan dat de juiste focus gekozen wordt: door ons op de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer – dus op de onderliggende laag van gedrag – te richten en niet alleen op zichtbaar gedrag.

Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Haagse Hogeschool en Van Harte & Lingsma.

Zelf beoordelingen, 10-12 maanden na het beëindigen van de KIM/ KIM-NL training:

Verandering betreffende leerdoelen Frequenties Percentage Cumulatieve Percentage
Geen stabiele verandering 5 3% 2,8
Kleine, maar wel duidelijk
waarneembare stabiele
verandering
24 11% 14,2
Redelijk grote stabiele
verandering
98 47% 60,7
Grote stabiele verandering 75 35% 96,2
Zeer grote stabiele verandering 7 3% 99,5
Zeer grote mate van stabiele
verandering
2 1% 100,0
Totaal 211 100,0