Mijn collega’s roddelen teveel

Natuurlijk! De mogelijke gedachtegang achter de zinsnede “het haalt niks uit” is interessant. Het wekt de indruk dat je verwacht, dat als jij er af en toe wat van zegt, het geroddel wel ophoudt. Dat is een arrogante illusie. Een overschatting van je eigen invloed; alsof de omgeving direct verandert als jij je eraan ergert en er wat van zegt. Tegelijkertijd is het ook een minderwaardige illusie. Een onderschatting van jezelf en jouw invloed. Het gaat, in jou geval, niet meer om wat je zegt maar om hoe, waar, waarom, wanneer en tegen wie je het zegt.

Hoe?

Wat je zegt, moet overeenkomen met hoe je het zegt (toon) en je non-verbale houding. Te veel of te weinig lading geeft ongewenste effecten. De meeste mensen veranderen het meest op de mix van 70 procent belonen en 30 procent straffen. Welke verhouding hanteer jij bij de mensen die je hebt aangesproken?

Waar?

Als aanspreken niet helpt en roddelen breder in de organisatie leeft, denk dan eens aan:

  • roddelen op de agenda te zetten van het teamoverleg
  • het onderwerp voor te dragen aan de personeelsvertegenwoordiging (pvt) of ondernemingsraad (or). Als het onderwerp breder leeft, kan de pvt of or er mee aan de slag. Een medewerkerstevredenheids- of Great place to work-onderzoek geeft dan een duidelijk beeld waar de organisatie mee aan het werk kan.

Waarom?

Wat wil je bereiken met wat je zegt? Gaat het om jezelf, de ander of de organisatie? Jezelf: wordt jouw norm overschreden en irriteert je dat? Moet daarom iedereen aan jouw norm voldoen? De ander: bescherm je iemand? Kan die persoon dat niet zelf? De organisatie: wil je de organisatie veranderen? Weet dan: het vergt een lange adem en je kunt het niet alleen. Vaak wordt een persoonlijk probleem verkapt gebracht als een andermans- of organisatieprobleem en dat is niet effectief.

Wanneer?

Mooi is als je ter plekke er iets van kunt zeggen. Erop terug komen kan ook.

Stappenplan:

  • geef zo objectief mogelijk aan wat je waarneemt
  • beschrijf het effect op jou, hoe het voelt en wat je ervan vindt
  • geef je wens of alternatief aan. Bijvoorbeeld, laten we met elkaar praten in plaats van over elkaar, oké?

Kenbaar maken dat je roddelen niks vindt en daarna consequent er niet aan meedoen werkt ook.

Wie?

Wie spreek je aan, een persoon of een groep? Dat laatste is moeilijker. Het bespreekbaar maken, gezamenlijk onderzoeken wat roddelen is, betekent en welke functie het heeft, lijkt mij op z’n plaats. Verder onderzoeken: hoeveel medestanders je hebt, en wie er nog meer last van hebben en bereid zijn er wat aan te doen (draagvlak). Regel je back-up: leg je plan voor en overleg met je leidinggevende, directeur, coach intern of extern, vertrouwenspersoon, or-lid of P&O’er.