Meer dan helft werknemers na tien jaar nog steeds profijt van training

Van Harte & Lingsma heeft onderzoek gedaan onder 560 hoger opgeleide werknemers die minstens één keer in hun loopbaan een training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De resultaten zijn goed én de mogelijkheden voor een duurzaam effect nog beter zouden kunnen worden benut.

Trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals trainingen omtrent persoonlijke profilering of leiderschap, leiden niet alleen tot het beter kunnen uitoefenen van de functie. Meer dan de helft van de hoger opgeleiden (56%) zegt na het volgen van zijn of haar laatste training zelfverzekerder te zijn geworden in het werk en 49 procent zegt efficiënter te werken dan voorheen. “Opvallend is dat er voor een groot deel van de trainees een heuse gedragsverandering plaatsvindt,” vertelt Tjeerd Bartlema, manager trainingen en innovatie bij Van Harte & Lingmsa. “Maar liefst 62 procent van de hoger opgeleiden past de opgedane kennis ook toe buiten de werkvloer. Een kwart van hen zegt dan ook dat vrienden en familie merken dat er iets veranderd is in het gedrag van de trainee.”

Training optimaal benutten

Toch kunnen trainees en hun werkgevers nog meer uit trainingen halen, meent Van Harte & Lingsma. Bartlema: “Het aandeel trainees dat aangeeft na jaren nog steeds profijt te hebben van een gevolgde training zou nog veel groter kunnen zijn. Een training is bijvoorbeeld veel effectiever wanneer een werknemer goed voorbereid start. Dat betekent dat hij zijn doelen heeft bepaald en deze met de werkgever heeft besproken. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27 procent van de trainees zijn of haar doelen van tevoren bepaalt en een kwart deze met de werkgever bespreekt. Om een langdurig effect te bewerkstelligen, moet de training daarnaast achteraf ook met de werkgever geëvalueerd worden. Dit gebeurt nu maar in 34 procent van de gevallen.” Ook het toelaten van emoties tijdens trainingen gebeurt volgens het bureau te weinig: 16 procent van de trainees staat hier niet open voor. Een kwart van hen vindt het moeilijk om emoties toe te laten in een trainingssituatie. “Toch is het nodig om emoties toe te laten, omdat je op die manier de kern van het probleem kunt vinden en hier vervolgens mee aan de slag kunt gaan,” besluit Bartlema.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de effectiviteit van trainingen is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma. Aan het onderzoek namen 562 werkende, hoger opgeleide (HBO+) respondenten deel van 20 jaar en ouder, die minstens één keer in hun loopbaan een cursus of training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Samenvatting resultaten

Algemeen – opvallende feiten
Er is gevraagd telkens de laatst gevolgde training in gedachten te nemen bij het invullen van de vragenlijst.

 • 32,6 procent van de werknemers heeft nog nooit een training gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Dit zijn met name jonge (<30) en oudere (>60) werknemers.
 • Mannen volgen twee keer zo vaak een leiderschapstraining dan vrouwen (18,4% t.o.v. 9,6%).
 • Vrouwen volgen twee keer zo vaak een mindfulness training dan mannen (4,2% t.o.v. 2,2%).
 • Leiderschapstrainingen worden vooral gevolgd door veertigers.
 • Communicatietrainingen worden door alle leeftijdsgroepen even vaak gevolgd.
 • Fulltimers volgen relatief vaak een leiderschapstraining en minder vaak een mindfulness training dan andere parttimers.

Effecten training

 • 69,3 procent van de werknemers zegt na het volgen van de laatste training zijn of haar functie beter uit te kunnen oefenen.
 • 48,5 procent zegt na het volgen van de laatste training efficiënter te werken.
 • 33,3 procent zegt na het volgen van de laatste training gelukkiger in zijn of haar werk te zijn.
 • 55,5 procent zegt na het volgen van de laatste training zelfverzekerder te zijn geworden in zijn of haar werk.
 • 44,7 procent zegt na het volgen van de laatste training beter te weten wat hij of zij belangrijk vindt in het werk.
 • 30,4 procent zegt na het volgen van de laatste training beter te weten wat hij of zij belangrijk vindt in het leven.

Duurzaam effect

 • 66,7 procent zegt in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden nog steeds de voordelen van de laatste training te merken.
 • Opvallend is dat ook werknemers die lang geleden een training hebben gevolgd, 5-10 jaar geleden, of meer dan 10 jaar geleden, nog steeds de voordelen van de laatste training merken (54,7% versus 64,3%).
 • 66,1 procent zegt voor de rest van zijn of haar carrière iets te hebben aan de laatste training.
 • 53,7 procent zegt voor de rest van zijn of haar leven iets te hebben aan de laatste training.
 • 61,5 procent zegt het geleerde tijdens de laatste training ook toe te passen buiten het werk.
 • 35,6 procent zegt dat collega’s merken dat hij of zij zich tijdens de laatste training ontwikkeld heeft.
 • 29,4 procent zegt dat vrienden en / of familieleden de effecten van de laatste training merken.

Het optimaal benutten van een training

 • 26,7 procent heeft ter voorbereiding van de laatste training zijn of haar doelen op een rij gezet. 24,3 procent heeft met de werkgever gesproken over deze doelen.
 • 37,1 procent staat open voor het toelaten van emoties tijdens een training, 15,7 procent niet.
 • 24,8 procent vindt het moeilijk om emoties toe te laten tijdens een training.
 • 18 procent heeft de laatste training tussentijds geëvalueerd met de werkgever, 63,1 procent niet.
 • 33,9 procent heeft de training na afloop geëvalueerd met de werkgever, 40,9 procent niet.

Doelen
Het belangrijkste doel van een training is voor werknemers:

 1. De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden gericht op een blijvende gedragsverandering (29,9%)
 2. Betere prestaties kunnen leveren op het werk (16,4%)
 3. Het werk effectiever kunnen uitoefenen (13,1%)
 4. Zelfverzekerder worden in het werk (9%)
 5. Gelukkiger worden in het werk (8,2%)