Managen en Het Nieuwe Werken: 4 tips

Alles wat je aandacht geeft groeit. De grootste klacht van medewerkers is dat ze niet gezien, gehoord of begrepen worden door hun leidinggevenden. Veel managers hebben het te druk en komen om allerlei redenen niet toe aan hun kerntaak, namelijk: zorgen dat medewerkers groeien, ontwikkelen en makkelijker hun doelen behalen. Dit vraagt immers om oprechte interesse, aandacht, luisteren, inleven, tijd, aanwezigheid, meedenken, talent zien en aanspreken, juiste randvoorwaarden creëren en met name vertrouwen geven. Allemaal zaken die makkelijk en logisch klinken, maar in de praktijk voor managers lastig uitvoerbaar blijken. Door het nieuwe werken wordt dit er niet makkelijker op omdat de manager op afstand de ontwikkeling en resultaten van de medewerkers moet monitoren.

Toch zijn er ook kansen voor managers om het gras in eigen tuin groen te houden:

  1. Verbind teamdoelstellingen met de persoonlijke doelstelling van de medewerker. Bij een goede match tussen die twee is er sprake van een intern gemotiveerde medewerker die minder aangespoord en aangestuurd hoeft te worden door de manager (extern).

  2. Concretiseer de afgesproken doelstellingen door er een planning aan te hangen. Op deze manier wordt er verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd.

  3. Faciliteer de benodigdheden die de werknemer heeft om de doelen te laten bereiken. Denk aan(competitie)ontwikkeling middels training of coaching intern of extern, extra middelen, ondersteuning vanuit organisatie en/of leidinggevende.

  4. Beloon de ontwikkeling en tussentijdse resultaten door aandacht en complimenten te geven. Ook kritische feedback op houding en gedrag werkt belonend als deze met de juiste intentie en gerichtheid gegeven wordt. Het doel is om de medewerker te laten groeien, te ontwikkelen en om de afgesproken doelen te realiseren.

Net als bij echt gras vergt het inzet en energie om het gras te laten groeien en groen te houden. In die zin is er aan quick wins voor managers bij het nieuwe werken ook een organisch tijdpad gebonden: gras wordt niet groener door er hard aan te trekken , maar door het goed te verzorgen.