Leren profileren

Nu roept ‘profilering’ bij mijzelf ook direct het één en ander op. Hoe profileer ik mij? Profileren, dacht ik altijd, is dat je vooral veel moet weten en dat vooral ook duidelijk moet etaleren in je omgeving, want dan pas gaan mensen je geloven en serieus nemen. Profileer je door alles piekfijn in orde te hebben. Bijna perfect te zijn. Alles te weten. Zeker te zijn van jezelf. Je mening te ventileren. Kortom, een beeld creëren waar niets op aan te merken valt. Dan sta je sterk! Dan bereik je resultaten op je werk en bij je klanten… Ondertussen lijkt deze manier onmogelijk.

Inmiddels sta ik in de file en tuur ik al mijmerend uit mijn autoraam. Ik zie een reiger roerloos naar het water staren.

Voor wie profileer je je?

Ik denk aan hoe ik in de afgelopen jaren mijn definitie van profileren heb bijgesteld. Zeker, ik zorg dat ik mijn zaakjes op orde heb, voldoende kennis in huis heb en ruim op tijd ben bij mijn afspraken. Wat daarin anders is geworden, is dat ik dit hoofdzakelijk doe voor mijzelf. Zo geeft het mij bijvoorbeeld rust om nog even stil te staan bij hoe ik met een nieuwe trainingsgroep wil starten. Bij hoe ik me voel en wat ik nodig heb deze dag om mijn talent zichtbaar te maken en meerwaarde te bieden aan mijn klanten.

Mijn aandacht komt steeds meer te liggen op mijn eigen waarden en of ik daar trouw aan ben. Dat het contact met mijzelf goed is, waardoor het contact met anderen beter wordt. De laatste jaren is me opgevallen dat ik me steeds minder gelegen laat liggen aan wat anderen van mij vinden en daardoor juist met meer mensen beter contact heb.

Aandacht voor jezelf

Het boeiende en paradoxale hierin vind ik dat mijn beeld op profilering veel meer gaat over trouw zijn aan mijzelf en dus zelf zichtbaarder worden in tegenstelling tot zichtbaar maken aan de buitenwereld wat ik goed kan en doe. Dus bij jezelf onder de aandacht komen in plaats van jezelf onder de aandacht brengen bij de ander.

Want wat gebeurt er nou precies? Door aandacht voor mijzelf leer ik mijzelf steeds beter (er)kennen, zowel in talenten en kwaliteiten als in valkuilen en schaduwkanten. Zo kom ik steeds langs mijzelf met mijn twijfels, dilemma’s en uitdagingen. Het wordt dan steeds duidelijker wat ik naar buiten wil én kan brengen. Zo kom ik met vallen en opstaan steeds beter uit de verf, in mijn werk en privé. En ondertussen ervaar ik minder druk en stress, kan ik mijzelf beter uitdrukken, is het duidelijker wie ik ben, ben ik helder in wat ik te bieden heb en wat niet, en is het veel makkelijker om contact te maken.
Een leuk, spannend, avontuurlijk en never ending proces waarin ik steeds meer mijzelf word.

Ondertussen sta ik nog steeds rustig in de file en geniet van het wildlife langs de snelweg. Buizerds, ooievaars, kuifeendjes in de plassen en zilverreigers. De reiger heeft inmiddels beet. Ongehinderd door wat al die automobilisten van hem vinden schrokt hij weldadig het visje naar binnen.

Wil jij jezelf ook beter leren profileren? Download dan hieronder de brochure van Persoonlijke Profilering: een korte training waarin je jezelf beter leert kennen en de basis legt om betere keuzes te maken.