Leiderschap in transitie

Transities binnen bedrijven zijn aan de orde van de dag. Werk verandert of verdwijnt, functies worden overbodig of op een nieuwe manier ingevuld. Organisaties krijgen (voor het eerst) te maken met reorganisaties, al dan niet met gedwongen ontslagen. Dit transitieproces kost tijd en kan makkelijk leiden tot onrust en onvrede onder de medewerkers. Voor managers, leidinggevenden en teamleiders ontstaan nieuwe vragen: Hoe ga je om met de weerstand en negativiteit van je medewerkers? Hoe manage je je eigen ‘weerstand’? Hoe blijf je reëel en wat is het positieve perspectief? Mag je als leidinggevende nog kritisch zijn?

Vaak is er voor de sturende groep aandacht en ondersteuning nodig. Kennis over het managen van transities (tools) en bewustzijn wat dat doet met de organisatie, medewerkers en de leidinggevenden zelf. Zo kan er rust gecreëerd worden. Het is het van belang om wendbaar en weerbaar te worden, om om te kunnen gaan met weerstand zonder teveel energie te verliezen. Om binnen de organisatie samen te werken aan verbinding, perspectief en inzet.

Leiderschap bij transitie gaat over het waarmaken wat je wilt waarmaken, juist in de dynamiek van het transitieproces. De kern ligt in het versterken van het eigen leiderschap. Dit vraagt zicht op eigen leiderschapskwaliteiten en -vaardigheden. Door te kijken naar hun eigen onderliggende overtuigingen, opvattingen en waarden kunnen leidinggevenden leiderschap tonen dat past en effectief is in verschillende situaties.Door deze manier van leidinggeven ontstaat verbinding. Verbinding die gebaseerd is op oprechte interactie met de ander: jezelf uitspreken en storingen melden; open, eerlijk en nieuwsgierig durven te zeggen wat je denkt en voelt.

De verandering in gedrag die nodig is, is een transitie binnen een transitie: een verandering op opvattings- en overtuigingsniveau met duurzaam effect in gedrag zorgt voor een flexibele houding ten opzichte van de veranderende wereld.