Leid als majesteit

Daarmee benoemt zij wat mij betreft precies de zaken waar je op wilt kunnen vertrouwen in een leider: vrijheid, verantwoordelijkheid en vermogen. Vrijheid zit in de eigen invulling, verantwoordelijkheid in de toewijding en trouw, en het vermogen in de talenten.

Daar gaat het om: de vrijheid en de verantwoordelijkheid om vanuit je eigen vermogens invulling te geven aan je leiderschap. Niet alleen vrij in de zin van: ‘doe wat je goeddunkt’, maar ook verantwoordelijk: ‘doe wat je goeddunkt vanuit het beste dat je in huis hebt om er een succes van te maken’.
De koningin heeft het over ‘met toewijdig’. Daarin lees ik dat haar opvolger kiest om zijn nieuwe taak op zich te nemen. Daar spreekt commitment uit.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vermogen vormen samen een ‘koninklijke’ toetssteen voor alle leiders in organisaties.

Stel je jezelf wel eens vragen als:

  • Word ik gedreven vanuit het commitment om mijn organisatie tot bloei te brengen?
  • Zeg ik hier 100% ja tegen?
  • Gebruik ik mijn talent in mijn leiderschap?
  • Durf ik hierin eigen(aardig) te zijn?
  • Ben ik bezig te groeien in mijn talent?
  • Ondersteun en organiseer ik optimaal wat mijn mensen nodig hebben om er met elkaar het succes van te maken waar onze organisatie voor bedoeld is?
  • En ben ik daarin trouw aan de waarden en principes waar wij met elkaar voor staan?

En dan nog even terug naar de toespraak van onze koningin. Voorafgaand aan bovenstaande quote sprak zij ‘het grootste vertrouwen’ uit in het overdragen van het koningschap aan haar zoon. Ik heb zelf geen blauw bloed, maar ik kon me vanuit mijn eigen werk helemaal vinden in die uitspraak. Zelf ben ik nu als leidinggevende druk met gesprekken voeren met medewerkers over hun doelstellingen en gewenste resultaten in 2013. Ik realiseer me nu dat dit eigenlijk ook momenten zijn van ‘inhuldiging tot koning’. Doordat de medewerker en ik allebei ‘ja’ zeggen tegen de gemaakte afspraken, wordt de medewerker eigenaar van zijn doelen en resultaten.

Wat een groeikans ligt er in deze momenten voor talent en leiderschap! Zowel voor mij als voor de medewerkers. Wanneer ik als leidinggevende “het grootste vertrouwen” dat ik heb – net als Beatrix – uitspreek, word ik een betere leidinggevende. Dan vindt er namelijk een ‘kroning’ plaats die medewerkers in staat stelt om een eigen en succesvolle invulling te geven aan hun doelen, vanuit hun toewijding en talenten. Iedereen is een leider.