Lef op de werkvloer

Werkgever bang om complimenten te geven

Medewerkers tonen vrij veel lef op de werkvloer. Zo blijkt dat 87% probleemloos complimenten geeft aan collega’s. Werknemers ervaren dat werkgevers daarentegen hier terughoudender in zijn, slechts de helft lijkt hier geen moeite mee te hebben. Werknemers zijn van mening dat dit wordt veroorzaakt door de angst dat het geven van complimenten zal resulteren in achterover leunen. Uit het onderzoek van Van Harte & Lingsma blijkt verder dat medewerkersniet alleen gemakkelijk complimentjes durven te geven, maar ook lef tonen door gemaakte fouten toe te geven. 92% vindt het geen enkel probleem om zijn of haar fouten toe te geven aan de baas of aan collega’s. Dit staat in schril contrast met het percentage leidinggevenden (47%) dat gemakkelijk fouten erkent volgens medewerkers.

“Het makkelijk kunnen toegeven van fouten draagt bij aan een lerende omgeving. Als er fouten gemaakt mogen worden kunnen medewerkers sneller leren en kan een bedrijf zich beter ontwikkelen. Ook is het dan mogelijk dat medewerkers creatiever worden waardoor er innovatie mogelijk is,” aldus Joep C. de Jong, directeur van Van Harte & Lingsma. “Als werkgever en cultuurdrager is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Je kunt je als manager ook kwetsbaar opstellen door je eigen fouten toe te geven en je medewerkers te waarderen voor goede prestaties. Met als gevolg dat de organisatie dit gedrag ook gemakkelijker laat zien. Goed voorbeeld doet goed volgen”

Vrouwen durven grenzen niet aan te geven

Daar waar fouten toegeven geen enkele moeite kost, vindt de werknemer, en met name de vrouw, het erg lastig om grenzen aan te geven aan collega’s en leidinggevenden. Meer dan de helft van de vrouwelijke werknemers loopt hier regelmatig tegen aan en ziet dit als een belangrijk aandachtspunt. Ook aan het nemen van initiatief en het nemen van risico’s kan nog gewerkt worden door werknemers. Een op de acht durft in zijn of haar organisatie geen risico te nemen, omdat men bang is om te falen. Initiatief nemen werknemers in Nederland alleen als zij 100% achter een idee staan. Bij enige twijfel geeft een op de vijf van de Nederlanders aan niet in het diepe te springen en dus geen initiatief te tonen.

“Het tonen van initiatief en het nemen van risico’s draagt bij aan innovatie. In een organisatie moeten de werknemers de kans krijgen om talenten te uiten, en hun talenten te ontwikkelen.
Laat medewerkers nadenken over hun doelen. Waar zijn ze goed in en waar liggen hun ambities? Probeer vervolgens projecten, talenten en ambities op elkaar af te stemmen,” aldus de Jong. “Ook is het van belang dat er een cultuur gecreëerd wordt waarin initiatief nemen beloond wordt. Als middel kun je verantwoordelijkheden lager in de organisatie (be)leggen. Ook kun je denken aan een innovatieplatform of concrete afspraken over tijd en ruimte voor innovatie.”

Milieubeleid weinig prioriteit

Het aanspreken van werkgevers op onethisch gedrag gaat een ruime meerderheid van werknemers gemakkelijk af. Dit gaat de oudere werknemer echter makkelijker af dan zijn jonge collega. Waar ruim tweederde van de werknemers tussen 50-59 jaar geen moeite heeft zijn baas aan te spreken, geeft nog niet de helft van de jongere werknemers tot 30 jaar aan dit makkelijk te doen. Minder prioriteit wordt er gegeven aan milieubewust gedrag. Slechts een derde van de werknemers spreekt de baas erop aan, als ze geen milieubewust gedrag vertoont. Hierin is geen verschil in leeftijd bij werknemers.

Over het onderzoek

Van Harte & Lingsma liet het onderzoek naar lef op de werkvloer bij Nederlandse bedrijven uitvoeren door onderzoeksbureau PanelWizard. Aan het onderzoek namen 506 werknemers deel, zowel mannen als vrouwen, tussen 18 en de 60 jaar. In het onderzoek is er rekening gehouden met een gezonde spreiding over sectoren. PanelWizard heeft het onderzoek online uitgevoerd.