Kwaliteiten, talent en purpose

Vanuit deelnemers aan een in company training kwam deze vraag, die de trainer deelde:

Hoe verhouden je kwaliteiten, talent en purpose zich volgens jullie tot elkaar?

Twee van de antwoorden:

Myres:
Ik zou zeggen: ieder mens heeft een heleboel kwaliteiten, maar slechts één talent (dat zegt Kees Gabriëls van Pulsar ook). Je kan in een heleboel dingen goed zijn, maar talent is de rode draad daarin. Talent gaat dus niet over het wat, maar over het hoe; over je aard die je in allerlei activiteiten stopt. Iemand omschreef mijn talent ooit als “mensen in beweging krijgen”. De kwaliteiten die ik daar onder andere bij gebruik zijn enthousiasme en energie.
Je purpose is ‘waartoe je op aarde bent’. Dat kan raken aan je talent, maar hoeft volgens mij niet hetzelfde te zijn.
Helpt dit een beetje? (En ik vind ‘t zelf ook vaak lastig het verschil precies goed uit te leggen.)

Saskia:
Met “helder maken” als mijn talent, kan ik het niet laten ook te reageren. Zo werkt talent: het wil zich manifesteren als er om gevraagd wordt 🙂
Talent gaat over hoe jij dingen tot stand brengt waar anderen iets aan hebben. Je creatieve vermogen.
Kwaliteiten zijn eigenschappen, kenmerken die jouw unieke kleur geven aan je talent.
Purpose gaat over je bedoeling, je why, over datgene wat zin geeft en zin heeft voor jou.
Alles bij elkaar vertegenwoordigen ze aspecten van iemands ‘plus-kant’: de creatieve, scheppende kant. Aan de ‘min-kant’ (de reactieve kant) vind je alle automatismes en patronen, de draken. Die zijn zowel helpend als hinderend, maar hebben als kenmerk dat ze reactief zijn.
Uiteindelijk maken de plus- en minkant ons heel. Zoals bij een batterij: beide polen zijn nodig om energie te laten stromen.


We maken bij Van Harte & Lingsma gebruik van Viadesk, dezelfde online omgeving die we inzetten in onze op trainingen (zoals de KIM en KIG). Deelnemers krijgen hier informatie, maken opdrachten en delen hun ervaringen tijdens de periodes tussen de trainingsblokken.

Als je wil weten waarom wij werken met kwaliteiten, talenten en purpose van mensen, lees dan onze brochure. Hieronder kan je die downloaden.