Ik wil gecoacht worden!

Sandor beantwoordt lezersvragen in Platform A

Hoi Willeke, dank voor je vraag. Wat fijn dat je leidinggevende het ‘coachend managen’ heeft omarmd! Maar dat hij daar nu wat kort door de bocht mee is lijkt me ook. Typisch een geval van ‘de klok en de klepel’, zeg maar. De vraag ‘wat heb je nodig?’ is op zich een prima coachvraag. Maar het lijkt alsof je leidinggevende het als het ware ‘over de schutting gooit’. Zelf had ik ooit zo’n mana¬ger. Hij noemde dat met trots, ‘management by piep’. Daarmee bedoelde hij, dat als geen van de medewerkers piepte, hij ervan uit ging dat alles goed ging. Zijn bedrijf is fail¬liet gegaan! Ik heb hier en daar wel eens het idee dat managers het coachend leiderschap als dekmantel gebruiken voor hun eigen mismanagement. Wat zij niet (kunnen) managen noemen ze eigen verantwoorde¬lijkheid (coachterm) van de medewerker.

Onderzoek

De vraag van je leidinggevende is niet coachend als hij verder geen tijd investeert om samen met jou bijvoorbeeld te onderzoeken:

  • hoe het gaat met jouw functioneren
  • welk resultaat je wilt bereiken
  • hoe je dat wilt bereiken
  • wat je daarvoor concreet gaat doen
  • wat jij nodig hebt om het resultaat te bereiken

Houding

Coachen is niet louter een techniek, alleen maar vragen stellen of elke vraag terugleg¬gen. Het gaat erom dat het een attitude is, een manier van zijn. Dit vraagt de bereidheid om medewerkers fundamenteel anders te benaderen; uitgaand van gelijkwaardigheid, aandacht en het geloof in hun potentieel. Dit betekent ook ophouden met denken dat hij de beste, snelste oplossing of het advies heeft. Doel van coachen is dat de medewer¬ker meer zelfinzicht, verantwoordelijkheids¬gevoel en geloof in eigen kunnen krijgt. De relatie kenmerkt zich dan door een plezie¬rige gelijkwaardige samenwerking, vertrou¬wen en kwalitatief functioneren.

Kiezen

Ik lees in je vraag een mening. Je vindt het te kort door de bocht. Heb jij echt de bevesti¬ging nodig om in actie te komen? Als jij je bewust bent van wat je ervan vindt, kun jij je ook bewust worden van hoe dit voor je voelt en wat je ermee zou willen. Wat wil je van je leidinggevende? Heb je meer sturing nodig in de uitvoering van je taak of wil je meer persoonlijke aandacht, steun of stimulans? Jij kunt over deze vragen nadenken en als je de antwoorden weet kun je een keus maken:
Afwachten hoe hij deze nieuwe manage¬mentstijl oppakt óf met hem in gesprek gaan over je eigen bevindingen.

Coach ook!

Zo krijgt je leidinggevende terugkoppeling van het effect van zijn ‘coachend manage¬ment’ op jou. Als hij écht een andere managementstijl wil, zal hij jouw input ter harte nemen. Zie daar een mooi begin van een coachende samenwerking.
Succes!