Hoe gezond is jouw ego?

Als assessmentadviseur vraag ik altijd aan deelnemers wat zij denken dat hun kwaliteiten zijn. Zo sprak ik drie weken geleden op dezelfde dag twee managers van verschillende organisaties. Beiden gaven onafhankelijk van elkaar aan dat een van hun kwaliteiten ‘verbinden’ was. De eerste manager (A) gaf aan dat hij dit deed om medewerkers in positie en bij elkaar te brengen, zodat er vanuit de taakuitvoering naar gezamenlijke resultaten kon worden toegewerkt. De tweede manager (B) vertelde dat zij graag tussen haar medewerkers stond en door zich gelijkwaardig op te stellen vanuit samenwerking doelen behaalde.

Hoewel beiden contactgericht waren ingesteld, bleek tijdens de assessments dat zij in lastige situaties met minder impact hun verbindende kwaliteiten inzetten. Als enigszins competitief, oordelend persoon stelde manager A zich stevig op en stuurde hij vooral op het behalen van zijn eigen belangen. Vanuit haar toegeeflijke, bescheiden contacthouding was manager B meer volgzaam in haar handelen en neigde zij zichzelf weg te cijferen. Waar manager A ogenschijnlijk zelfverzekerd zijn ego etaleerde, deed manager B dit minder zichtbaar.

Ongezond ego

Het Latijnse begrip Ego, wat ‘ik’ betekent, wordt over het algemeen geduid als iets dat slecht voor je is en je in de weg zit. Toch heb je een ego nodig om je in de complexiteit van alledag staande te houden en daar plek in te nemen. Het is het meest bewuste deel van de persoonlijkheid dat zich uit in het zichtbare gedrag dat wij aan anderen presenteren en dat verbonden is aan iemands zelfbeeld. Dus de overtuigingen, gedachten en oordelen die je over jezelf hebt en die ontstaan zijn uit wat je in jouw leven hebt meegemaakt en verzameld hebt over jezelf. Vaak is het zo dat mensen zich hiervan niet echt bewust zijn of dat zij een minder realistisch beeld hebben van zichzelf. Zij overschatten of onderschatten hun kwaliteiten. Zij overvragen zich of vragen te weinig van zichzelf, waardoor zij vanuit een ongezond ego handelen. In de eerste situatie kan dit leiden tot hooghartig of overmoedig gedrag en het in relatie tot anderen te veel innemen van ruimte. In de andere situatie kan dit leiden tot minderwaardig of wegcijferend gedrag en het minder effectief innemen van positie. In beide situaties staan de mensen dan minder in verbinding met zichzelf en anderen. Om vanuit authentiek leiderschap impact te kunnen genereren, is het gewenst dat er aan innerlijk werk wordt gedaan op het gebied van het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en het versterken van zelfvertrouwen.

Ego-kracht ontwikkelen

De eerste stap ligt in het hebben van lef om je echt open te stellen en bereid te zijn om jezelf van binnen te ontmoeten. Daarbij is het belangrijk dat je jezelf of door anderen een spiegel durft voor te houden. Dat je het geduld hebt om, ook al is het heel confronterend, jezelf over te leveren aan wat er op dat moment is. Door vanuit innerlijke rust en met nieuwsgierigheid naar jezelf als persoon te kijken en met zelfcompassie te reflecteren op je zwakten en kwetsbaarheid, neem je de eerste stappen in het accepteren van wie je bent. Daarnaast is het belangrijk dat je zicht hebt op jouw kernwaarden en wat er nodig is om daaraan trouw te zijn en ernaar te handelen. Dus niet alleen weten, maar ook kunnen voelen en ervaren wie je daadwerkelijk bent (persoonlijkheid), wat je daarin wilt (verlangens, drijfveren) en wat je ook kunt (vaardigheden). Om vervolgens jouw ego-kracht te ontwikkelen en te manifesteren, vraagt het enig lef om de uitdaging met jezelf aan te gaan en stapsgewijs met nieuw gedrag te durven experimenteren. Daarbij kan het delen van ervaringen met anderen en het ontvangen van feedback helpend zijn om het leerproces te faciliteren en het zelfvertrouwen te verstevigen.

Gezond ego

Een gezond ego is een ego waarbij je vanuit een realistisch zelfbeeld jezelf die kernwaarden en kwaliteiten toekent die daadwerkelijk bij je passen. Wanneer het je lukt om dit onafhankelijk van het oordeel van anderen met zelfvertrouwen in te zetten, zal dit je beïnvloedingskracht vergroten. Ook de bovengenoemde managers hebben tijdens het assessment mogen ervaren wat hen in de weg stond om vanuit echte verbinding en authentiek gedrag richting te geven aan het functioneren van medewerkers. Daarom heeft manager A besloten zich door een professionele coach te laten ondersteunen. Manager B heeft zich in het kader van haar Human Leadershipproces bij vanHarte&Lingsma aangemeld om de Kern training te volgen.

Al met al lijkt dit een eenvoudig proces. Wellicht is het dat ook. Maar dat maakt het niet makkelijk. Daar kan ik, als een recovering nice guy, alles over vertellen. Maar dat is voor een volgende blog.

Bert de Groot, Assessment psycholoog

Bert de Groot

Assessment psycholoog

“Verwondering is de eerste stap naar het opdoen van wijsheid en ontwikkeling.”