Het nieuwe trainen – blended en 70-20-10

 

Belangrijke begrippen die hier alles mee te maken hebben zijn ‘blended learning’ en het ’70 20 10 principe’.  Van Harte & Lingsma omarmt deze ontwikkeling én gelooft in de kracht van persoonlijk contact.

Blended learning in onze trainingen

“A successful blended solution is like a balanced meal, combining a range of ingredients, each of which has a unique purpose.”

Blended Learning heeft veel definities. Vaak wordt hiermee de samenvoeging van klassikaal trainen en e-Learning bedoeld. Maar het kan ook puur gaan om de combinatie van verschillende typen leerinterventies, ongeacht het gebruik van technologie.

Uiteindelijk gaat het erom hoe medewerkers het beste leren binnen hun werkcontext en welke middelen daarbij worden ingezet. Hoe worden leerprocessen vormgegeven, zodat eenieder optimaal leert? Want hoe gevarieerder de leeromgeving en de leeractiviteiten, hoe beter de aansluiting bij de behoeften van individuele deelnemers.

70:20:10 van Jennings

Met 70:20:10 wordt het belang van informeel leren benadrukt:

 • 70% van het leren vindt plaats op de werkvloer,
 • 20% van het leren gebeurt via coaching en feedback,
 • 10% van het leren vindt plaats in de classroom.

In-company en open trainingen
Zowel in in-company trajecten als in onze open trainingen hanteren we de 70:20:10 principes. Onze gedragsveranderende interventies zoals KIM, KIM/NL, TIL, KIG en PPL zijn ontworpen volgens de principes van ervarings- en transformationeel leren. Dit komt tot uiting in de opbouw van de programma’s die in verschillende blokken verdeeld zijn over een aantal maanden, waarbij tussen de modules leren op de werkplek en in dialoog gaan met de leidinggevende wordt gestimuleerd. 

voorbeeld trainingsschema

Inzicht in de ingrediënten

Blended leren

 • online leeromgeving
 • groepsleren
 • zelfstudie
 • coaching
 • rollenspellen
 • serious gaming (simulaties)
 • minicolleges
 • praktijkprojecten
 • face-to-face dialoog (bv met LG)
 • video-feedback
 • ervaringsgerichte (groeps)oefeningen
 • reflectie
 • (thema)workshops
 • intervisie
 • werkplekleren

70 – 20 – 10

 • opdrachten op de werkvloer tussen trainingsblokken
 • coaching en feedback door trainer in hier-en-nu
 • coaching door mededeelnemer
 • coaching door collega
 • betrekken van LG bij leertraject
 • 360° feedback
 • intervisie op werkplek met facilitator
 • driegesprekken (deelnemer – LG – trainer)
 • continue transfer naar de werkplek
 • persoonlijke leerdoelen (vanuit team-/organisatiedoelstellingen)