Het model van Ruth Cohn, het halve werk

Veel van onze deelnemers willen de kwaliteit van hun interactie op de werkplek verhogen. Tijdens én na de training. Een van de voornemens die ze dan ook meenemen uit de training is: voorbereiding op gesprekken. Een stelregel die we ook wel gebruiken: voorbereiding is 70 % van het resultaat… Makkelijker gezegd dan gedaan. Vind er maar eens de tijd voor. Hoe vol is jouw agenda? En als je het dan hebt ingepland: waar bereid je je dan op voor? Zelf gebruik ik hiervoor het model van Ruth Cohn, dat laat zien in welk systemisch geheel we ons bevinden. Het model toont vier aspecten, de IK, WIJ, TAAK en CONTEXT. Die vier zijn altijd van invloed, welke case je ook neemt.

Nu kan ik in een gesprek niet mijn aandacht op alles tegelijk richten, wel kan ik vooraf de vier aspecten langsgaan en voorbereiden in het licht van het (hogere) doel van het gesprek. Deze voorbereiding helpt me om tijdens het gesprek meer en vrijere aandacht te hebben voor wat er in het gesprek gebeurt. Ik heb méér ruimte om te kunnen schakelen en sturen waar nodig. Zo ziet het model van Ruth Cohn eruit:

Het model van ruth cohn

In het hart van het model ligt de Purpose. Het waarom van de bijeenkomst. Het hogere doel of kader. Waarvoor zitten wij bijeen? Wat is de zin van dit gesprek?

Dan is er de TAAK

 • Wat is de taak die – gezien het hogere doel – nu relevant is op te pakken? Ofwel: wat is het doel van het gesprek?

En het belang van de CONTEXT speelt mee:

 • Welke context (organisatie, team, structuur, omgeving) is van invloed? Wat leeft in de nabije context t.a.v. het onderwerp ?
 • Met welke ontwikkelingen moet en wil je rekening houden?
 • Welke randvoorwaarden zijn van belang?

Onderzoekend vanuit de WIJ bereid ik me voor op wat ik weet of verwacht van de interactie en gezamenlijkheid:

 • Wie zijn bij het gesprek aanwezig? Wat zijn hun belangen? Welke belangrijke issues, levende thema’s spelen er? Wat kan daarvan een rol gaan spelen in het gesprek? Ken je pappenheimers… Soms is het nodig vooraf meer info in te winnen of zaken voor te bespreken.
 • Zitten de juiste mensen aan tafel? Zo nee, wat kan ik daaraan doen?
 • Hoe zou ik de interactie graag zien en hoe ga ik daarop sturen. Wat weet ik over de individuen en hun neiging in interactie? Welke afspraken wil ik maken over de wijze van samenwerken? Hoe en wanneer in het gesprek ga ik dit afstemmen?

Ook is er de eigen IK om je op voor te bereiden:

 • Wat is mijn doel in het gesprek? Wanneer ga ik tevreden het gesprek uit? Welke voornaamste obstakels kan ik ontmoeten? En wat doe ik in dat geval?
  Wees je bewust van je voorspellend vermogen, hoe vaak heb je niet na een gesprek gedacht, ik wist het! Gebruik je ingedikte kennis van ervaringen door in je voorbereiding expliciet stil te staan bij je angsten of andere voorgevoelens. Het helpt ze te erkennen in plaats van eraan voorbij te gaan. Zo zal je er in het gesprek minder door worden overvallen. Je verwerkt het zoveel mogelijk vooraf. Al visualiserend doe je ervaring op, die je sterkt in de praktijk.
 • Welke rol wil ik hebben in het gesprek? Denk bijvoorbeeld aan voorzitten, je profileren, alleen input geven, support bieden.
 • Welk ‘punt’ wil ik in ieder geval maken? Met een ‘punt’ maken bedoel ik dat je input gehoord en met aandacht meegenomen wordt, niet per se dat je ‘wint’.
 • Wat weet ik over mijn profilering (of die van mijn team/ afdeling/ organisatie die ik vertegenwoordig? Welke beelden leven over mij (ons) die van invloed kunnen zijn? Hoe kan ik deze voor me laten werken of positief beïnvloeden?

En tenslotte voor wie voortdurende persoonlijke ontwikkeling wil neerzetten in woord en daad:

 • Welke valkuil ken ik van mijzelf? Welke valkuil zou in dit gesprek actief kunnen worden en hoe ga ik hem tackelen? Hoe merk ik dat ik erin stap? Wat doe ik in dat geval? Wat is mijn noodplan?

Het lijkt er misschien op dat dit teveel is om van te voren door te nemen. Als je het model voor ogen houdt is het echter een logisch geheel, en geeft het je houvast. Het is voor mij in ieder geval echt het halve werk!

Wil je meer weten over het model van Ruth Cohn? Download hieronder dan het hoofdstuk over Themagecentreerde interactie uit ons boek Leidmotief!

Download bijlage

{{ currentTab.tab_naam }}


{{ field.naam }} *

  {{ name }}{{ field.naam }}

{{ field.omschrijving }}

Vorige

Je gegevens worden verstuurd. Even geduld alstublieft...