Gelukkig werken in de zorg

Eerst waren de commerciële organisaties aan de beurt en de afgelopen jaren zie ik precies hetzelfde principe ook terug komen in non-profit organisaties zoals gemeentes, ministeries en zelfs ziekenhuizen. Het effect van deze veranderingsgolf is overal hetzelfde. Medewerkers van organisaties reageren op drie manieren:

  • Een deel schiet in de stress en gaat keihard aan de slag. Vaak als een kip zonder kop en moeilijk te volgen voor anderen. Managers vallen vaak binnen deze categorie.
  • Een tweede groep wordt boos op de organisatie, de leidinggevende of collega’s. Zij zetten zich vooral af tegen wat er gebeurt.
  • De derde groep schiet in de overleefstand. Bukken, jezelf gedeisd houden en hopen dat het overwaait.

Of medewerkers nu reageren door angstig te zijn, boos te worden of te “bevriezen”, dit zijn natuurlijk allemaal reacties die je als organisatie niet wilt. Je hoopt dat jouw mensen proactief, wel overdacht, betrokken en het liefst bevlogen aan de slag gaan.

Wat kan je als organisatie doen om dit wel te bereiken?

Allereerst door je te realiseren dat de reacties van werkend Nederland heel natuurlijk zijn. Tijdens periodes van grote onzekerheid gaan mensen primair reageren. Dat zit ons al vele duizenden jaren ingebakken en is slechts beperkt veranderbaar. Acceptatie is dus de eerste stap. Door na deze acceptatie medewerkers en managers te helpen hun eigen autonomie, meesterschap en wederzijdse verbinding te vergroten, biedt je mensen tegengif om niet in de stress te schieten maar gelukkig en professioneel aan de slag te kunnen.

Ook in de zorg komen medewerkers in toenemende mate onder druk te staan. Er wordt steeds meer geautomatiseerd (o.a. door middel van de zogenaamde ’elektronische koeien’ aan het bed) en er moeten meer handelingen worden verricht met minder mensen. Hoe zorg je er dan voor dat je de zorg voor de patiënt toch van hoog  niveau houdt?

Als onderdeel van een groter traject om de kwaliteit van zorg hoog te houden zijn we het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de medewerkers van één van de kwalitatief hoogstaande ziekenhuizen van Nederland. Een deel van de medewerkers kregen een training aangeboden van 3 keer 1 dag. De eerste dag werd voorafgegaan door een intake gesprek.  Zelden heb ik een traject meegemaakt waarbij zowel werd gemeten (inclusief een placebo groep die geen training kreeg, maar wel werd gemeten).

Alhoewel de aantallen nog te klein zijn om een wetenschappelijke conclusie te trekken, bleek dat er een duidelijk verschil werd gemeten naar aanleiding van de training. Medewerkers vertonen bijvoorbeeld meer initiatief en verantwoordelijkheid. De communicatie is verbeterd en de onderlinge verbondenheid tussen medewerkers is sterk verbeterd.

Gelukkig waren de deelnemers zelf ook te spreken over de training. Dat komt naar voren uit uitspraken over de training zoals: “Ik kan mijn werk beter doen met minder energie”, “Ik word er echt een betere verpleegkundige van” en “Er is een uniek proces opgestart binnen het team met naar mijn idee onontkoombaar effect op patiënten en de organisatie”.

De komende maanden gaan we verder meten of de effecten ook maanden later nog te meten zijn. Verder gaat er ook gemeten worden wat de impact is op de patiënt. En we gaan natuurlijk kijken hoe we het vervolg op deze succesvolle pilot verder kunnen  vormgeven samen met de organisatie.

Wil je meer weten over dit bijzondere traject, de training Gelukkig Werken of wil je meer te weten komen over andere vormen van organiseren binnen de zorg? Schrijf je dan hier in voor onze gratis HR-middag. 

Daar kan je ook Erwin Klappe ontmoeten. De HR medewerker die dit voor een belangrijk deel mogelijk heeft gemaakt binnen zijn organisatie!