Feedback vragen

Of het nou door de winter, de feestdagen of de jaarwisseling komt, in de laatste weken van het jaar ontstaat de neiging om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat kon beter? Hoe voelde je je, wat deed je en wat liet je? Bij de meeste mensen gebeurt dit bijna onbewust, alsof het vanzelf gaat. In dit blog helpen we je om wat structuur aan te brengen in het overzien van 2021. Het gaat over feedback vragen.

Als je alleen zélf terugkijkt op hoe 2021 voor je was, loop je de kans dat je een eenzijdig beeld schetst. Je eigen overtuigingen en opvattingen kleuren nou eenmaal je herinnering. Dat is heel normaal, je ervaart je leven ook zelf, door je eigen waarneming.

Wat kan je doen?

Als je je eigen observaties wil checken en eventueel meer over je eigen gedrag te weten wil komen, dan helpt een goed gesprek met een dierbare tijdens een winterwandeling of kerstdiner enorm. Maar hoe pak je dat aan?

Feedbackregels
Voor het geven van feedback zijn allerlei regels. Zeker in werksituaties is het handig om tips, adviezen of commentaren zonder lading over te brengen. Dan wordt kritiek opbouwend, in plaats van dat het voeding is voor geschillen. Bij het terugkijken op afgelopen jaar is het je in eerste instantie te doen om feedback te ontvangen. (Daarna is het natuurlijk mooi als je gesprekspartner door jouw vragen enthousiast raakt en ook wil dat jij terugkijkt op zijn/haar jaar!).

Houd bij het ontvangen van feedback rekening met deze drie achtereenvolgende stappen:

Luister actief
Actief luisteren is meer dan hummen en knikken. Actief luisteren betekent dat je je hoofd en hart vrij houdt voor de boodschap van de ander. Dat je je eigen oordelen even uitstelt, je eigen weerstanden even parkeert en dat je echt nieuwsgierig wordt naar wat de ander jou wil zeggen. Dit is een keuze die je maakt op houdingsniveau waarbij vaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen goed van pas komen.

Verwerk wat er gezegd is
Als je de boodschap echt begrepen hebt, kan je ermee aan de slag. Dit betekent niet perse dat je meteen dingen anders gaat doen. In deze fase verken je wat de waarde van de feedback voor jou is. Komt het je bekend voor, hoor je het wel vaker? Hoe raakt het jou dat dit het effect is wat je op die ander hebt? Hoe kijk je naar de suggestie die de ander je doet?

Kies
Uiteindelijk maak je een keuze om wel of niet iets met de feedback te doen. Daar ben je vrij in. Wel zeggen we vaak: hoor je iets 1 keer, dan is dat toevallig. Hoor je iets voor de 2de keer, dan is dat opvallend. Hoor je iets voor de 3de keer, dan spreken we van een patroon en kan het zinvol zijn om gedragsalternatieven te verkennen.

Wil je meer lezen over feedback geven? Lees dan dit artikel, of download hieronder het hoofdstuk Feedback uit ons boek Leidmotief.